Ein Bier mit Freunden und schnell nach Hause? – Der für Kfz-Fahrer zulässige Alkoholgehalt in Polen

In vergangen Jahren gab es in Polen das Problem von Kfz-Fahrer, die nach der Alkoholparty gerne mit seinen Autos zu fuhren versuchten.

Um solche Lage zu vermeiden und das Risiko des durch betrunkenen Kfz-Fahrer verursachten Unfällen soweit wie möglich zu begrenzen, hat das polnische Gesetzgeber den zulässigen Alkoholgehalt im Blut sehr streng definiert.

Zur Zeit die zugelassene Menge beträgt 0,2 Promille.

Zwischen 0,2 Promille bis 0,5 Promille besteht eine Übertretung / Ordnungswidrigkeit.

Gem. Art 87 § 1des Übertretungsgesetzbuches wer in einem Zustand nach dem Genuss von Alkohol oder einem ähnlich wirkenden Mittel ein Kraftfahrzeug i m Straßen-, Wasser- oder Luftverkehr führt, wird mit Arreststrafe (bis 30 Tage) oder mit Geldbuße nicht unter 50 PLN (5000 PLN) bestraft. Die gleiche Strafe droht für Fahrradfans, die sofort nach dem Bier nach Hause wollen.

Im Falle der Begehung der obengenannten Übertretung 2 wird obligatorisch das Verbot der Führung von Fahrzeugen (zwischen 6 Monate bis 3 Jahre) angeordnet.

Beim Überschreiten von 0,5 mg/l Blutalkohol liegt bereits einen Trunkenheitszustand. Bei solcher Menge das Steuer in Polen wird als eine Straftat betrachtet.

Gem. Art. 178a § 1 des polnischen Strafgesetzbuches wer, im Trunkenheitszustand oder unter Einfluss eines Rauschmittels, ein Kraftfahrzeug im Land-, Wasser oder Luftverkehr führt, wird mit Geldstrafe, Freiheitsbeschränkungsstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft.

Offensichtlich wird dabei die Weiterfahrt untersagt.

Schlussfolgerung: wenn in Polen man ein Sektglas oder ein Bier getrunken hat, ist es besser sich von den Autos / Fahrrädern weit zu halten. Muss man doch unbedingt fahren, kann man einen anderen Fahrer nicht finden, sollte man früher zu Fuß die näherte Polizeistation besuchen, um kostenlos einen Atemalkoholtest überprüfen zu lassen. Sonst als alkoholisierte Verkehrsteilnehmer muss man das Risiko der harten Strafen in Kauf nehmen.

Polnischer Rechtsanwalt (Adwokat) Paweł Wróblewski LL.M.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE OD ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI STAJE SIĘ FAKTEM

Płock – Piękne Miasto nad Wisłą w woj. mazowieckim.

Odległość od Gorzowa Wielkopolskiego – około 400 km.

W samym centrum Miasta – niedaleko Ratusza – budynek Sądu Okręgowego.

Cel – uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia od odbywania reszty kary pozbawienia wolności.

Cel staje się faktem.DSC_0067 DSC_0071 Oświadczenie oddanego pod dozór

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE – NIEKONIECZNIE PROSTA MATEMATYKA

W przypadku dochodzenia zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane obrażenia podczas wypadku istnieje szereg okoliczności, które sąd będzie musiał uwzględnić.

Jedną z istotnych okoliczności jest przyczynienie się poszkodowanego do powstałej szkody lub do jej zwiększenia.

Wbrew poglądom z którymi się spotykam i które często są stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeń obliczenie odszkodowania i zadośćuczynienia to nie jest prosta matematyka.

Zakładając, że doszło do wypadku drogowego w którym doznana przez Ciebie szkoda wynosi 40.000 złotych.

Czy jeżeli okaże się, że szkoda powstała w danym rozmiarze, bo Ty również przyczyniłeś się do jej powstania w 25%, to przysługuje Tobie roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 30.000 złotych, a pozostałe 10.000 złotych jest nienależne?

W jaki sposób w ogóle ustalić stopień przyczynienia się do powstania szkody lub do jej zwiększenia?

Takie ustalenia zawyczaj wymagają wiadomości specjalnych dlatego w takiej sprawie należy powołać biegłego.

Jeżeli tenże biegły ustalił właśnie, że Twoje przyczynienie się wynosi 25 %, to oznacza, że sąd obligatoryjnie obniży należne dla Ciebie odszkodowania o kwotę 10.000 złotych?

Nie.

W wyroku z VI ACa 1324/14 – wyrok SA Warszawa z dnia 02-09-2015, Sąd Apelacyjny zasadnie przyjął, że ustalenie związku przyczynowego między zachowaniem poszkodowanego a zdarzeniem szkodzącym może być oparte na opinii biegłego, ale wysokość odszkodowania jest ustalana przez sąd – przy czym stopień istotności zachowania poszkodowanego dla zaistnienia skutku w postaci zdarzenia szkodzącego jest tylko jedną z okoliczności rzutujących na wysokość odszkodowania (art. 362 KC).

To oznacza, że zbyt daleko idącym uproszczeniem jest określenie rozmiaru redukcji odszkodowania wyłącznie w oparciu o „stopień przyczynienia się” poszkodowanego. Zgodnie z art. 362 KC o wysokości odszkodowania decyduje np. także stopień winy obu stron albo – w wypadku oparcia odpowiedzialności sprawcy na zasadzie ryzyka – charakter i stopień naruszenia obiektywnych reguł zachowania przez poszkodowanego.

Dlatego nawet jeżeli biegły określi, że Twoje przyczynienie się do wypadku i powstania szkody wynosi 25 % nie oznacza to jeszcze, że sąd w takim stosunku obniży odszkodowania i zadośćuczynienie.

Tradycyjnie w postępowania należy przejąć inicjatywę.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

BRAK PASÓW BEZPIECZEŃSTWA A ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK

W trakcie wypadków drogowych, często się zdarza, że osoby uczestniczące nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Ten fakt powoduje, iż zazwyczaj ich obrażenia są większe, niż gdyby pasy bezpieczeństwa zostały użyte.

W takich konstelacjach pojawia się zagadnienie, czy Towarzystwo Ubezpieczeń będzie mogło odmówić wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z uwagi na niedbalstwo poszkodowanego o własne niebezpieczeństwo.

Należy w takiej sprawie bronić poglądu, że Towarzystwo Ubezpieczeń nie będzie mogło odmówić wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że niezapięcie pasów bezpieczeństwa w sposób niewątpliwy może doprowadzić do zwielokrotnienie doznanych obrażeń, ale nie jest samo w sobie ich przyczyną.

To oznacza, że na skutek niezapięcia pasów Towarzystwo Ubezpieczeń nie będzie mieć podstaw do całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Będzie jednak mogło żądać odpowiedniego obniżenia odszkodowania i zadośćuczynienia z uwagi na przyczynienie się poszkodowanego.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski