Obrona w sprawie Europejski Nakaz Aresztowania ENA

Europejski Nakaz Aresztowania ENA jest środkiem, który ma służyć ekstradycji do Polski osób poszukiwanych i skazanych. Wydanie ENA jest niedopuszczalne jeżeli miałoby umożliwić sprowadzenie osoby:

 1. w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku,
 2. w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy.

Obok określonych „na sztywno” przesłanek negatywnych, których brak jest łatwo zauważalny i trudny do zwalczenia, istnieje przesłanka, która może stanowić pole manewru dla obrony.

W związku ze zmianami w procedurze karnej wydanie ENA jest niedopuszczalne, jeśli nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości.

Sąd musi zbadać czy ww. przesłanka jest spełniona.

Czy interes wymiaru sprawiedliwości w konkretnym przypadku wymaga, aby Europejski Nakaz Aresztowania został wydany?

Zadaniem Adwokata będzie wykazać, że w tym konkretnym przypadku takiego interesu wymiaru sprawiedliwości brak.
W praktyce istotne dla udzielenia odpowiedzi na tak postanowione pytanie, a tym samym i decyzję, czy ekstradycja będzie mieć miejsce, a Klient zostanie przymusowo sprowadzony do Polski celem odbycia kary pozbawienia wolności są m.in.:

 • kaliber popełnionego czynu i przewidywana kara,
 • sytuacja oskarżonego i jego okoliczności osobiste,
 • charakter sprawy,
 • specyfika dowodów zebranych w sprawie i możliwość ich przeprowadzenia podczas rozprawy,
 • względy ekonomiczne,
 • małe szanse na ekstradycję lub niecelowość uruchamiania tej instytucji,
 • czas jaki upłynął od popełnienia czynu,
 • czas jaki upłynął od uprawomocnienie się wyroku.

Praktyka adwokacka i orzecznictwo pozwalają zauważyć, że interes publiczny nie przeważa na życiem prywatnym i rodzinnym skazanego, gdy „niewczesność” użycia środków prawnych [aby sprowadzić skazanego] sprawia, że ich zastosowanie może stanowić nieproporcjonalną ingerencję w dobra osobiste skazanego, a tym samym może być sprzeczne z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz z art. 31 ust. 2 zd. 1 Konstytucji – tak SO Płock w postanowieniu z dn. 25 kwietnia 2017 r., II KOP 25/16.

Natomiast bez udziału obrony w postępowaniu karnym o wydanie ENA – szanse, że Sąd z urzędu zastosuje ww. przesłankę, a tym samym  Europejski Nakaz Aresztowania nie zostanie wydany – zdają się być marginalne.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

do sprawy Europejski Nakaz Aresztowania ENA

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

obrona w sprawach karnych.

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

4 odpowiedzi

  1. Witam Brexit jest faktem, ale jego konsekwencje i znaczenie dla porządku prawnego są nadal przedmiotem ustaleń międzyrządowych / z KE.

 1. Dzien dobry Panie Mecenasie. Mam problem i nie mam odpowiedzi na niego. Bardzo proszę o pomoc.
  Zostałem skazany wyrokiem prawomocnym , wyrok był w zawieszeniu , wszystko działo się w Polsce. Za brak kontaktu z kuratorem , wyrok został mi odwieszony i wprowadzony do realizacji. Dostałem wezwanie na wstawiennictwo się do Zakładu karnego, którego nie odebrałem, bowiem od przeszło 3 lat mieszkam w Niemczech. Dziś dowiedziałem się, że Sąd wydał nakaz na doprowadzenie mnie do Zakładu karnego. Mimo złożonego wniosku o przerwę w odbywania kary oraz złożenie wniosku o wstrzymanie odbycia kary. Czy do czasu rozpatrzenia mojego wniosku o przerwę w karze w Niemczech jestem bezpieczny ? Proszę o pomoc , mam na utrzymaniu 3 dzieci w Niemczech oraz zły stan zdrowia

  1. Dzień dobry – tak / nie. Złożenie wniosku o wstrzymanie – do czasu rozpatrzenia – w żadnej mierze nie blokuje wykonalności kary. Prowadzimy takie sprawy. Sugeruję kontakt z naszą lub inną Kancelarią Adwokacką celem wyjaśnienia sprawy. wyrazy szacunku – Paweł Wróblewski Adwokat Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.