WNIOSEK OSKARŻONEGO O WYDANIE WYROKU SKAZUJĄCEGO BEZ POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Zgodnie z obowiązującą procedurą oskarżony jest informowany o wniesieniu przez oskarżyciela przeciwko niemu aktu oskarżenia. Ta informacja jest istotna, ponieważ zanim oskarżony otrzyma zawiadomienie o terminie rozprawy może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu: określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Taka możliwość istnieje, gdy […]