Aktualności

Podział majątku
Paweł Wróblewski

Podział majątku po rozwodzie: Kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę

Podział majątku po rozwodzie: Kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę Rozwód to nie tylko emocjonalnie trudny czas, ale również proces, który wymaga podziału wspólnego majątku. Jest to często jedno z najbardziej skomplikowanych i stresujących zagadnień podczas rozstania. Dlatego warto być dobrze przygotowanym i zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii.

Więcej »
Prawo Karne
Paweł Wróblewski

Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Jedną z kar, jakie sąd może orzec wydając wyrok jest kara ograniczenia wolności. Zgodniez obowiązującymi przepisami, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej zaś dwa lata. Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Sposoby wykonywania kary ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności wykonywana może

Więcej »
Prawo Cywilne
Paweł Wróblewski

Odrzucenie spadku za małoletnie dzieci

Kwestia odrzucenia spadku w imieniu dzieci, które nie są jeszcze pełnoletnie, zawsze wywołuje wiele pytań. W sytuacji, w której rodzice dzieci, jako spadkobiercy odrzucali spadek, do dziedziczenia dochodzili małoletni. Odrzucenie spadku najczęściej ma miejsce w sytuacjach, w których przypuszczamy, że spadek to głównie długi. Jak zatem odrzucić spadek, aby dzieci

Więcej »
Osoby Oskarżone
Paweł Wróblewski

Kiedy można odmówić zeznań w toku postępowania karnego ?

Pytanie to pojawia się po otrzymaniu wezwana do Sądu w charakterze świadka, w konkretnej sprawie. Komu zatem i w jakich okolicznościach przysługuje prawo do odmowy składania zeznań? Zgodnie z obowiązującą procedurą, każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek złożenia zeznań. Ta sama zasada obowiązuje na gruncie postępowania przygotowawczego, czyli

Więcej »
Prawo Rodzinne
Paweł Wróblewski

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka ?

Aby odpowiedzieć na pytanie tytułowe, przytoczyć należy treść art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym; Art. 133 [Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy] §  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na

Więcej »
Prawo Karne
Paweł Wróblewski

Kiedy można odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ?

Nawet w sytuacji, w której wyrok Sądu, na mocy którego orzeczono bezwzględną karę pozbawienia wolności stanie się prawomocny, warto pamiętać, że są sytuacje, w których odbywanie kary pozbawienia wolności nie będzie równoznaczne z pobytem w Zakładzie Karnym. System dozoru elektronicznego (dalej zamiennie jako SDE), jest bowiem jednym ze sposobów odbywania

Więcej »
Prawo Cywilne
Paweł Wróblewski

Zmiany w przepisach 2024 – co zmieniło się w nowym roku

Od wielu lat, styczeń wiąże się ze zmianami w obowiązujących przepisach, bądźwprowadzeniem zupełnie nowych regulacji. Poniżej przedstawiamy cztery najważniejszezmiany tego roku. Faktury elektroniczne Od 1 lipca 2024 r. dla czynnych podatników VAT będzie istniał obowiązek korzystania zelektronicznego systemu wystawiania faktur VAT.Mali przedsiębiorcy i firmy średnie zwolnione z VAT będą zobowiązane

Więcej »
Osoby Oskarżone
Paweł Wróblewski

Zatrzymanie przez policję i prokuraturę

Zatrzymanie przez policje i prokuraturę – kiedy? W pewnych warunkach – zatrzymanie przez policje i prokuraturę to kwestia czasu. Osoby, które prowadzą tzw. „działalność określonego rodzaju” muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później dojdzie do ich zatrzymania przez policję i (lub) prokuraturę. Warto zatem zastanowić się nad tym,

Więcej »
Upadłość
Paweł Wróblewski

Upadłość konsumencka Gorzów Wielkopolski

Upadłość konsumencka Gorzów Wielkopolski – ale najpierw: Pauperyzacja – młodsza siostra inflacji – starsza siostra upadłości Pauperyzacja – pojęcie Zanim jednak do upadłości, to zwróćmy uwagę na pauperyzację. Pauperyzacja to proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub zbiorowości. Jest ona typowa dla degradacji społecznej. Dotychczas wydawało się,

Więcej »
UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE
Upadłość
Paweł Wróblewski

Skarga pauliańska syndyka – co zrobić?

Skarga pauliańska syndyka – co zrobić? Skarga pauliańska jest mocnym narzędziem w rękach syndyków.  To instytucja, która pozwala podważać czynności upadłego dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli. Instytucja skargi polega przede wszystkim na tym, że za jej pomocą syndyk jest w stanie wzruszyć czynności, które były dokonane do 5 lat wstecz od

Więcej »