Jak zostać oskarżycielem posiłkowym

W Polsce działanie jako oskarżyciel posiłkowy pozwala osobom pokrzywdzonym na aktywne uczestniczenie w procesie karnym. Oskarżyciel posiłkowy wspomaga prokuratora w oskarżeniu, a w niektórych przypadkach może występować samodzielnie. Oto kroki jakie musisz podjąć, aby zostać oskarżycielem posiłkowym: Status pokrzywdzonego a działanie jako oskarżyciel posiłkowy Aby zostać oskarżycielem posiłkowym, najpierw musisz być uznany za pokrzywdzonego w […]