Upadłość konsumencka Gorzów Wielkopolski

Pauperyzacja – młodsza siostra inflacji – starsza siostra upadłości Upadłość konsumencka Gorzów Wielkopolski Pauperyzacja – pojęcie Pauperyzacja to proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub zbiorowości. Jest ona typowa dla degradacji społecznej. Dotychczas wydawało się, że pojęcie to – znane z lekcji języka polskiego – będzie służyć raczej jako hasło przy rozwiązywaniu […]

Skarga pauliańska syndyka – co zrobić?

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Skarga pauliańska syndyka – co zrobić? Skarga pauliańska jest mocnym narzędziem w rękach syndyków.  To instytucja, która pozwala podważać czynności upadłego dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli. Instytucja skargi polega przede wszystkim na tym, że za jej pomocą syndyk jest w stanie wzruszyć czynności, które były dokonane do 5 lat wstecz od momentu ich zaskarżenia. Istotnym ułatwieniem […]

Jak nie upadać?

Jak nie upadać?… aby nie trwonić łez To pytanie, które zdecydowanie rzadko jest zadawane przez przyszłych upadłych.  Jako syndyk zbyt często jestem świadkiem postępowań upadłościowych, w których upadli – zanim złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości – dokonali szeregu czynności, które z perspektywy postępowania upadłościowego należy zakwalifikować jako błędne. O co dokładnie chodzi?  Rozchodzi się o […]

Osobliwe czasy w Polsce

Osobliwe czasy w Polsce bo… W trzecim kwartale 2022 roku w Polsce należy porzucić wątpliwości, że zjawisko zwane inflacją lada moment zostanie wyeliminowane. Jako metodę walki z inflacją Narodowy Bank Polski stosuje procedurę podwyższania stóp procentowych, która ma schłodzić gospodarkę, mówiąc wprost: zniechęcić potencjalnych kredytobiorców do zaciągania nowych zobowiązań. Należy jednak zwrócić uwagę, że już obecnie setki […]

Podział majątku – trudna sprawa

Sprawy o podział majątku należą do trudnych spraw – w zakresie dowodowym jak i właściwej podstawy prawnej. Podział majątku – nakłady – orzecznictwo Zgodnie z orzecznictwem „w sprawie o zwrot nakładów zawsze należy na wstępie ustalić na podstawie jakiego stosunku prawnego czyniący nakłady posiadał nieruchomość́ i dokonywał nakładów. Jeżeli z właścicielem łączyła go jakaś umowa, […]