Jedną z czynności procesowych jest przeszukanie. Zgodnie z kodeksem postępowanie karnego (dalej: KPK) polega ono na dokładnym obejrzeniu osoby, pomieszczenia, obiektu w celu ujawnienia przedmiotów, które mogą stanowić dowód w sprawie karnej. Może być przeprowadzone również w celu wykrycia, zatrzymania lub przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej. Do przeprowadzenia tej czynności upoważnieni są prokuratorzy oraz przedstawiciele Policji, jak też innych organów do tego uprawnionych (m.in. Straż Graniczna, CBA)) na polecenie Sądu bądź Prokuratury.

Prawa osoby, u której dokonuje się przeszukania

Osoba taka, musi przed rozpoczęciem czynności zostać powiadomiona o niej oraz o jej celu. Przed rozpoczęciem działań prokurator, policjant lub przedstawiciel innego organu muszą wezwać osobę do wydania poszukiwanych przedmiotów. W trakcie prowadzenia czynności osoba może przebywać na miejscu wraz ze wskazaną przez siebie inną osobą, jeżeli to nie będzie uniemożliwiało przeprowadzenie czynności. W takiej sytuacji możne towarzyszyć jako osoba wskazana adwokat. Z usług naszego adwokata mogą skorzystać osoby z Gorzowa Wielkopolskiego, najbliższych okolic, oraz terenu kraju.

Zasady przeprowadzenia czynności procesowych

Przeszukanie osoby zgodnie z KPK, a także jej odzieży oraz podręcznych przedmiotów musi być przeprowadzane celem znalezienia przedmiotów, które mogą stanowić dowód w sprawie bądź mogą podlegać zajęciu w ramach postępowania karnego. Jest to również powód, dla którego może zostać przeprowadzone przeszukanie mieszkania i/lub samochodu, jak też innych miejsc, jeżeli są uzasadnione przesłanki, że osoba podejrzana mogła tam umieścić poszukiwane przedmioty. W przypadku przeszukania osoby, KPK wskazuje, iż powinna tego dokonać – w miarę możliwości – osoba tej samej płci. W Kodeksie informuje się także, że czynności powinny być przeprowadzane z umiarem oraz w granicach niezbędnych dla osiągnięcia celu – jednocześnie przy zachowaniu należytej staranności.

Przeszukanie samochodu i/lub mieszkania zgodnie z KPK powinno odbywać się w ciągu dnia. Dopuszczalne jest wykonanie tych czynności w zamieszkałych mieszkaniach w nocnej porze tylko w uzasadnionych przypadkach – niecierpiących zwłoki. Jeśli czynności rozpoczęły się w ciągu dnia, to ich kontynuacja jest możliwa również w porze nocnej. Zatrzymanie rzeczy, na skutek przeprowadzonych oględzin samochodu, mieszkania bądź osoby może nastąpić natychmiastowo w wypadkach niecierpiących zwłoki, natomiast w normalnym trybie żądanie zatrzymania musi wystosować Sąd lub Prokuratora.