Podział Majątku Małżonków – Nakłady

Kolejna odsłona projektu MJA – tym razem poświęcona rozliczeniu nakładów pomiędzy małżonkami.

W tym kontekście należy powtórzyć, że sprawy rozwodowe bywają trudne, lecz często stanowią prolog do bardzo wymagających postępowań o rozliczenie nakładów.

W Polsce ustrojem obowiązującym małżonków z mocy ustawy jest ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

W trakcie trwania małżeństwa – pomijając szereg wyjątków – dochody generowane przez małżonków stanowią wspólny majątek dorobkowy.

[czytaj więcej…]