Podział Majątku Małżonków – Nakłady

Podział Majątku Małżonków jako kolejna odsłona projektu MJA.

W tym kontekście należy powtórzyć, że sprawy rozwodowe bywają trudne, lecz często stanowią prolog do bardzo wymagających postępowań o rozliczenie nakładów.

W Polsce ustrojem obowiązującym małżonków z mocy ustawy jest ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

W trakcie trwania małżeństwa – pomijając szereg wyjątków – dochody generowane przez małżonków stanowią wspólny majątek dorobkowy.

Częste sytuacje to nabywanie m.in. w formie darowizny istotnego składnika majątkowego jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

Jeżeli małżonkowie rozpoczną budowę wspólnego domu na gruncie należącym wyłącznie do jednego z małżonków, może się okazać, że pierwotnie korzystna sytuacja – działka otrzymana „za darmo” przez jednego z małżonków – w przyszłości stworzy zarzewie silnego konfliktu.

Ten koflikt może się ujawnić wiele lat poźniej, gdy małżeństwo będzie w kryzysie.

Okazuje się bowiem, że wyłącznie jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości obecnie już zabudowanej, której to zabudowanie właśnie mogło pochłonąć wielokrotność samej działki.

W sprawie o podział majątku należy rozliczyć nakłady dokonane przez małżonka, który nie figuruje w księdze wieczystej. Takie postępowania należą do spraw trudnych dowodowo, bowiem dotyczą zaszłości.

Korzystniejszym rozwiązaniem jest niedopuszczanie do sytuacji w których inwestujemy znaczne środki, tudzież osobistą pracę na rzeczy i przedmioty, które formalnie do nas nie należą. Jeżeli zatem z jakiś względów osoba dokonująca nakładów nie chce lub nie może być ujawniona jako właściciel, to ważne jest aby dokonując nakładów zadbać o kwestie dowodowe.

Pomocne dla rozliczenia nakładów będą:

  • imienne rachunki na materiały budowlane,
  • transfery pieniężne,
  • zeznania świadków potwierdzające chociażby przekazywanie pieniędzy za określone prace,
  • dowody wykazujące kto, w jakim okresie i jakie generował dochody.

Warto dbać o kwestie dowodowe, bowiem do ewentualnego sporu może dojść wiele lat później.

Niezabezpieczone dowody przepadną, a prawie cywilnym obowiązuje zasada, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Podział majątku stanowi istotny etap prawny następujący po ustaniu bytu małżeństwa.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

do sprawy Podział Majątku / Podział Spadku

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

obrona w sprawach cywilnych.

Paweł Wróblewski

ADWOKAT - SYNDYK
Jako Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze oraz Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk legitymujący się licencją nr 1246 - Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuję się prowadzeniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W swojej praktyce zajmuje się także prawem karnym, w tym w szczególności tematyką związaną z prawami osób podejrzanych, oskarżonych, a także i skazanych. Ukończyłem polskie studia prawnicze na UAM w Poznaniu oraz niemieckie studia prawnicze na EUV we Frankfurcie.

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.