Alimenty od byłego małżonka

W polskim systemie prawnym o alimenty po rozwodzie możesz wnosić w określonych sytuacjach. Oto szczegółowe informacje na ten temat: Kiedy płaci się alimenty na byłego małżonka? Alimenty mogą być zasądzone, gdy jeden z byłych małżonków znajduje się w niedostatku, a drugi małżonek ma możliwość płacenia alimentów.  W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy, jeśli nie zostałeś […]