UMOWA POŻYCZKI – CZYLI JAK NIE POŻYCZAĆ

Pożyczka, czyli powszechna, popularna i niestety zupełnie bagatelizowana umowa w obrocie gospodarczym i prywatnym. Okazuje się, że zupełnie niesłusznie, bowiem ta – zdawałoby się prosta relacja prawna – jest umową podwyższonego ryzyka. Więcej na ten temat dowiesz się w poniższym materiale filmowym. Jeżeli interesujesz się bezpiecznymi transakcjami – polecam także post na temat przedawnienia długu. Adwokat […]

KONTROLA ZUS – FIRMA W NIEMCZECH

W poprzednim wpisie „Firma w Polsce – działalność za granicą – gdzie opłacić ZUS?” analizowałem podstawowe kryteria, które są decydujące dla ustalenia w jakim kraju należy opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, gdy prowadzisz działalność transgraniczną. Osoby, które prowadzą działalność z punktem ciężkości przesuniętym poza granicę Polski, prędzej czy później spotkają się z aktywnością ze […]

FIRMA W POLSCE – DZIAŁALNOŚĆ ZA GRANICĄ – GDZIE OPŁACIĆ ZUS?

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej – w ramach stopniowej realizacji podstawowej zasady UE tj. swobody świadczenia usług – wiele polskich firm rozpoczęło aktywną działalność za granicą. Jeden z popularniejszych kierunków to Niemcy. Typowy schemat działania był następujących. założenie firmy na terenie Polski; najczęściej jednoosobowa działalność gospodarcza na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej – obecnego CEIDG; […]

GRZYWNA NA TERENIE NIEMIEC

Wielu Polaków w swojej przeszłości popadło w konflikt z prawem niemieckim. Dawne czyny mają jednak wpływ na ich sytuację prawną, bo oto okazuje się, że ciążą na nich wysokie kary grzywny, czy zobowiązania nałożone przez Zollamt. Zmienia się specyfika działalności i nagle okazuje się, że osoba, która miała konflikt chce „wjechać” do Niemiec, ale obawia […]