WNIOSEK OSKARŻONEGO O WYDANIE WYROKU SKAZUJĄCEGO BEZ POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Zgodnie z obowiązującą procedurą oskarżony jest informowany o wniesieniu przez oskarżyciela przeciwko niemu aktu oskarżenia. Ta informacja jest istotna, ponieważ zanim oskarżony otrzyma zawiadomienie o terminie rozprawy może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu: określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Taka możliwość istnieje, gdy […]

DOWÓD Z POMÓWIENIA – CZY JEST WYSTARCZAJĄCY DLA SKAZANIA?

Zupełnie tradycyjny kazus jest taki, że dopóki osoby zajmujące się określoną działalnością czerpią z niej wspólne i wymierne korzyści, do tego czasu wszystko się układa w ramach kumpelskich / koleżeńskich relacji. Wystarczy, że w tej misternej piramidzie jeden z bloczków odpadnie i cała konstrukcja przestaje być pewna. W postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym bardzo […]

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – przestępstwo / wykroczenie skarbowe

Pytanie – Który Adwokat jest lepszy? –  Ten, który sprawę „oczywistą do wygrania” – wygra dla swojego Klienta w 100 % –  Sąd zasądzi w wyroku roszczenie w 100 % tj. do wygrania było 100.000 złotych i taka kwota została zasądzona; a może –  Ten, który sprawę „oczywistą do przegrania” – wygra dla swojego Klienta w 50 % […]

I STANIE SIĘ NIELEGALNE – LEGALNE… ZMIANA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO – PROJEKT AUTORSTWA PIS Z DNIA 8 STYCZNIA 2016 r. – CIĄG DALSZY

Z greki: panta rhei kai ouden menei tj. wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo. W poście „Nielegalne dowody w postępowaniu karnym po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego 1 lipca 2015 r.” opisywałem Tobie sens ówcześnie nowych regulacji w zakresie ograniczeń w wykorzystaniu w postępowaniu karnym dowodów, które zostały zdobyte nielegalne. Odsyłałem Ciebie do lektury art. […]

ZMIANA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO – PROJEKT AUTORSTWA PIS Z DNIA 8 STYCZNIA 2016 r.

Po objęciu władzy przez partię Prawo i Sprawiedliwość ilość projektów ustaw, tempo prac jest oszałamiające. Dla praktyków prawa karnego – tych, którzy wykonują zawód adwokata, czy tych którzy popadli w konflikt z prawem – szczególnie interesujący jest przygotowany przez obecny Rząd projekt zmian w procedurze karnej. Co by być formalnym, chodzi o projekt z dnia […]