OFERTA

Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim jest dynamicznie rozwijającą się Kancelarią Prawniczą w województwie lubuskim.

Kancelaria posiada nieograniczony zasięg terytorialny – prowadzimy sprawy bez względu na miejsce zdarzenia na terenie całej Polski.

Kancelaria posiada doświadczenie we współpracy z niemieckimi adwokatami.

Kancelaria świadczy pomoc w następujących dziedzinach:

OBSŁUGA FIRM

Porada prawna online

 • bieżąca obsługa przedsiębiorstw,
 • optymalizacja formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie w sporach o ochronę dobrego imienia przedsiębiorcy,
 • sporządzanie umów, porozumień, dokumentów w tym w zakresie prawa autorskiego (umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich)
 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji, umowa o poufności, tworzenie regulaminów pracy oraz wynagradzania),
 • występowania w imieniu pracodawcy w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód pozasądowych

SPRAWY TRANSGRANICZNE

Porada prawna online

Znajomość regulacji UE, biegła znajomość języka niemieckiego pozwalają na prowadzenie obsługi w obrocie międzynarodowym w sprawach transgranicznych

ZWALCZANIE KAR Z NIEMIEC

Porada prawna online

 • reprezentowanie Klientów przed niemieckimi organami, policją, organami podatkowymi, osobami trzecimi,
 • składanie środków odwoławczych / optymalizacja kar,
 • rozkładanie zobowiązań na raty, odroczenia,
 • zawieranie ugód

PRAWO TRANSPORTOWE

Porada prawna online

 • rozwiązywanie problemów z dietami i ryczałtami za noclegi dla kierowców,
 • optymalizowanie formy zatrudnienia, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • reprezentowanie przed  ITD, PiP, niemieckimi organami MiLoG

 

SPRAWY CYWILNE

Porada prawna online

 • postępowanie o zapłatę
 • postępowanie upominawcze i nakazowe
 • ochrona dóbr osobistych
 • postępowanie egzekucyjne
 • przygotowanie i negocjacje umów,
 • przygotowanie w imieniu Klienta pozwu oraz wszelkie wniosków i pism

 

SPRAWY KARNE

Porada prawna online

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, np. Policją i Prokuraturą,
 • obrona w postępowaniu przed sądem,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego,
 • obrona w toku postępowania karno-skarbowego,
 • prowadzenie spraw o przestępstwa i wykroczenia oraz spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • optymalizacja kar, wyroki łączne,
 • sprawy o ułaskawienie,
 • sprawy o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary

 

*****

MISJA – reprezentując Twoje Interesy, koncentrujemy się na kompleksowym uregulowaniu Twojej Sprawy.

*****

Materia prawa jest w dużej mierze oparta o przepisy niedookreślone, których interpretacja jest dokonywana przez Adwokata w oparciu o doświadczenie, orzecznictwo, doktrynę, a także międzynarodowe konsultacje z prawnikami niemieckimi.

Reprezentacja Klienta oznacza wybór rozwiązania, które z jednej strony minimalizuje koszty, a z drugiej strony ma na celu pełne zaspokojenie roszczeń Klienta. Przeprowadzane postępowanie przedsądowe oraz sądowe jest oparte nie tylko na wiedzy i doświadczeniu, ale i na osobistym staraniu Adwokata.

Kancelaria Adwokacka ściśle współpracuje z Klientami i jest otwarta na ich potrzeby.

*****

 Przed wszczęciem postępowania sądowego:

 • dokonujemy weryfikacji roszczeń pod kątem ich zasadności, a także możliwości wykazania w postępowaniu dowodowym,
 • tworzymy strategię działania tj. plan, który jest przedstawiany Klientowi i który następnie jest konsekwentnie realizowany, aż do zakończenia sprawy,
 • przeprowadzamy postępowania przedsądowe – podejmujemy próbę zawarcia ugody z podmiotem obowiązanym, tak aby zaoszczędzić czas i niepotrzebny stres Klienta,
 • prowadzimy postępowanie sądowe – tylko gdy postępowanie przedsądowe nie zaspokoiło roszczeń Klienta w całości,
 • w ramach postępowania sądowego sporządzamy pisma, uczestniczymy w rozprawach, składamy wnioski dowodowe, analizujemy opinie biegłych pod kątem prawnym – jesteśmy do dyspozycji Klienta.

Kancelaria ma świadomość, że:

 • podjęcie decyzji „dochodzę moich praw” jest trudne,
 • wymaga weryfikacji sprawy,
 • weryfikacja sprawy wymaga wiedzy prawniczej

z tego względu Kancelaria stworzyła usługę weryfikacja roszczeń.

Osoby zainteresowane usługami naszej Kancelarii zapraszamy do podjęcia kontaktu.

 

*****

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M.