Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Jedną z kar, jakie sąd może orzec wydając wyrok jest kara ograniczenia wolności. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej zaś dwa lata. Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Sposoby wykonywania kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności wykonywana może być obecnie na dwa sposoby. Pierwszy z nich przewiduje obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Jest to kara najczęściej orzekana w sytuacji, w której osoba skazana jest w trudnej sytuacji materialnej bądź nie pracuje zarobkowo.

Drugi zaś sposób przewiduje potrącenia od 10% do 25%  z wynagrodzenia za pracę
w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. W przypadku, w którym osoba skazana pracuje zarobkowo, zaś wykonywanie tzw. prac społecznych kolidowałoby z wykonywaniem obowiązków służbowych, lepszym rozwiązaniem jest orzeczenie kary ograniczenia wolności poprzez dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia. Wysokość dokonywanych  potrąceń ustalany jest wówczas indywidualnie w każdej sprawie.

Kiedy sąd może orzec zastępcza karę pozbawienia wolności.

Po orzeczeniu kary ograniczenia wolności i uprawomocnieniu się wyroku, kara ta powinna być realizowana w sposób wskazany przez sąd.

W sytuacji, w której osoba skazana, z różnych przyczyn uchyla się od realizacji tej kary, sąd może orzec zastępczą karę pozbawienia wolności. powyższe wiąże się z koniecznością odbycia kary w ramach zakładu karnego.

Jednakże, istnieje możliwość wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Instytucja ta stwarza skazanemu możliwość złożenia pisemnego oświadczenia, które ma na celu wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Skazany musi w nim oświadczyć, że podejmie on odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym. 

Co więcej, należy uargumentować, dlaczego zasadnym będzie wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności, i niejako zezwolenie skazanemu na ponowne wykonywanie kary w formie pierwotnej, czyli ograniczenia wolności. Jeśli dane okoliczności można wykazać za pomocą dokumentów, także warto przedłożyć je do Sądu. Należy pamiętać, ze to w interesie osoby, wobec której zarządzono zastępczą karę pozbawienia wolności jest przedłożenie wszystkich dowodów, na poparcie swych twierdzeń.

Należy pamiętać, że każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie.

Jeśli Sąd przychyli się do wniosku, wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności następuje do czasu wykonania kary ograniczenia wolności. Oznacza to, że jeśli osobie skazanej pozostały 4 miesiące kary ograniczenia wolności, na taki też czas zostanie wstrzymane wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

W sytuacji, w której pomimo wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności nadal nie jest wykonywana, sąd zarządzi wykonanie wstrzymanej, zastępczej kary pozbawienia wolności.

Co ważne, w tym przypadku nie będzie już możliwości skorzystania z ponownego wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.