Rekomendacje

Willst Du mitmachen?

Zapraszamy do kontaktu

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Tel.: 516 083 496

E-Mail: wroblewski.adwokat@gmail.com

Zwrot MAUTU z Niemiec – o co chodzi?

W dniu 28.10.2020 r. w sprawie o sygn. Akt: C-321/19 zapadł przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dotyczył opłaty za przejazdy drogowe dla pojazdów ciężarowych. Ten wyrok otworzył sprawę zwrot mautu z Niemiec.

Historycznie chodziło o to, że w 2011 r. – tak, tak – polska firma wniosła pozew o zwrot opłat za przejazd zarzucając, iż była ona pobierana w nieprawidłowej wysokości.

TSUE orzekł potwierdził – opłaty na utrzymanie policji drogowej nie mogą się znajdować z maucie.

TSUE potwierdził, że o ile koszty infrastruktury, przez które należy rozumieć:

  • budowę,
  • eksploatację,
  •  utrzymanie,
  •  rozwój sieci drogowej


są dopuszczalnymi kosztami eksploatacji, o tyle policja drogowa nie jest już kosztem eksploatacji.

Innymi słowy: Nie jest sprawą Polskiego Przewoźnika, aby partycypować w kosztach utrzymania Niemieckiej Policji.

Zatem koszty związane z policją drogową nie mogą być uznawane za koszty eksploatacji w rozumieniu omawianej dyrektywy.

W tym zakresie nie ma potencjału interpretacyjnego – rzecznik generalny TSUE potwierdził, niewielkie przekroczenie kosztów infrastruktury stanowi naruszenie prawa unijnego.

Co ciekawe Państwo Niemieckie chciało oddalenia w czasie obowiązywania mocy wyroku TSUE, bowiem zwroty na rzecz branży transportowej będą mieć znaczenia dla budżetu.

Jednakże sędziowie TSUE okazali się być nieugięci.

Zwrot mautu z Niemiec – części opłaty drogowej?

Jak polski przewoźnik może odzyska nadpłacony MAUT? Należy w tym zakresie wszcząć procedurę przed Bundesamt für Güterverkehr.

Kancelaria Adwokata – Syndyka Pawła Wróbleskiego LL.M. przeprowadzi postępowania o odzyskanie opłaty drogowej MAUT.

Kancelaria posiada zakończone sukcesami wieloletnie doświadczenie w występowaniu przed niemiecki organami – jako profesjonalny pełnomocnik branży transprtowej.