MILCZEĆ CZY NIE MILCZEĆ W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM – OTO JEST PYTANIE?

Bardzo często pojawiające się pytanie. Nie zawsze oficjalnie zadawane adwokatowi przez podejrzanego, ale pytanie, które zawsze podejrzany sam sobie zadaje przy pierwszym przesłuchaniu – milczeć, czy nie milczeć w postępowaniu? Podejrzany to osoba co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo bez wydania postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze […]

JAKA GRANICA KARY ŁĄCZNEJ PO ZMIANACH?

Przy granicach kary łącznej istotna zasada wymiaru to: – w granicach od najsurowszej z kar, – do ich sumy, – nie przekraczając 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli mamy 3 kary pozbawienia wolności np. Karę A – 3 lata pozbawienia wolności, Karę B – 4 lata pozbawienia […]