JAKA GRANICA KARY ŁĄCZNEJ PO ZMIANACH?

Przy granicach kary łącznej istotna zasada wymiaru to:

– w granicach od najsurowszej z kar,

– do ich sumy,

– nie przekraczając 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli mamy 3 kary pozbawienia wolności np. Karę A – 3 lata pozbawienia wolności, Karę B – 4 lata pozbawienia wolności, Karę C – 5 lat pozbawienia wolności, to Sąd może wydać wyrok łączny i orzec karę łączną w granicach od najsurowszej kary (tj. Kary C – 5 lat) do sumy kar (tj. Kary A + B + C – zatem 12 lat), nie może jednak przekroczyć kary 20 lat (w tym konkretnym przypadku to nie grozi, bo suma kar wynosi 12 lat i nie przekracza górnej granicy 20 lat).

Inny przykład – kara ograniczenia wolności

Kara A – 6 miesięcy ograniczenia wolności, Kara B – 8 miesięcy ograniczenia wolności, Kara C – rok ograniczenia wolności. Sąd może wydać wyrok łączny i orzec karę łączną w granicach od najsurowszej kary (tj. Kary C – rok ograniczenia wolności) do sumy kar (tj. Kara A + B + C, ale nie więcej niż 2 lata).
W takim przypadku kara łączna będzie mogła być w przedziale od roku ograniczenia wolności do 2 lat.

Inny przykład – kary grzywny

Kara A – 200 stawek dziennych po 10 złotych, Kara B – 300 stawek dziennych po 30 złotych, Kara C – 500 stawek dziennych po 100 złotych. Sąd może wydać wyrok łączny i rzec karę łączną w granicach od najsurowszej kary (tj. Kary C – 500 stawek) do sumy kar (tj. Kara A + B + C – zatem 1000 stawek), ale nie więcej niż 810 stawek. W takim przypadku kara łączna będzie mogła być w przedziale od 500 stawek do 810 stawek. W wyroku łącznym Sąd ustali również na nowo wysokość stawki dziennej i nie może ona być wyższa niż najwyższa stawka wcześniej ustalona (w przykładzie najwyższa stawka wynosiła 100 złotych dlatego stawka dzienna nie będzie mogła być wyższa od tej kwoty). Z kolei minimalna wysokość stawki dziennej to będzie 10 złotych. Przy ustalaniu stawki dziennej sąd będzie się kierować dochodami sprawcy, warunki osobistymi, rodzinnymi, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowymi ustalając je na moment wydania wyroku łącznego.

Uwaga! Limit 810 stawek dziennych może być podniesiony jedynie wyjątkowo do 4500 stawek. Istnieją przestępstwa za które Sąd może wymierzyć karę grzywny powyżej „normalnego limitu” (normalny limit wynosi 540 stawek) np. przy przestępstwie prania brudnych pieniędzy (art. 299, 309 k.k.) sąd może wymierzyć grzywnę do 3000 stawek dziennych. Jeżeli w skład kary łącznej wchodziłyby kary i jedna z tych kar byłaby wymierzona według zaostrzonego przepisu powyżej 540 stawek to wówczas limit z 810 stawek zostaje podniesiony do 4500.

Konstelacja, gdy została wymierzona grzywna w stawkach dziennych i grzywna orzeczoną kwotowo.

Kara A – 200 stawek dziennych po 10 złotych, Kara B – 1000 złotych, Kara C – 500 stawek dziennych po 100 złotych. W takim przypadku kara łączna dla wszystkich grzywien będzie kwotowa. Należy dokonać zamiany na karę kwoto. Przy Karze A – to będzie 200 x 10 zł tj. 2000 zł, przy Karze B – zostaje 500 zł, przy Karze C – 500 x 100 zł tj. 50000 złotych. Reszta zostaje bez większych zmian tj. kara łączna od najwyższej z kar tj. Kary C – 50000 zł do sumy kar tj. 52500 złotych.

Kolejny przykład – kara 25 lat pozbawienia wolności

Kara A – 3 lata pozbawienia wolności, Kara B – 1 rok pozbawienia wolności, Kara C – 25 lat pozbawienia wolności. W takim wypadku Sąd nie ma widełek. To kara 25 lat pozbawienia wolności będzie orzeczona jak kara łączna – oczywiście jeżeli są spełnione pozostałe przesłanki.

Uwaga Sąd będzie mógł też orzec karę 25 lat pozbawienia wolności też w innym przypadku tj. gdy suma kar wynosi co najmniej 25 lat, a jedna ze zbiegających się kar nie mniej niż 10 lat.

Przykład Kara A – 8 lata pozbawienia wolności, Kara B – 11 lat pozbawienia wolności, Kara C – 6 lat pozbawienia wolności. Normalnie – z uwagi na limit – Sąd musiałby orzec karę nie wyższą niż 20 lat (bo taki jest limit dla kary pozbawienia wolności). Tutaj jednak dlatego, ze jedna z kar przekracza 10 lat, a ich suma 25 lat, to następuje przełamanie górnej granicy z 20 lat na 25 lat.

W takiej sytuacji Sąd będzie mógł również wymierzyć karę w tradycyjnym limicie, czyli od najsurowszej tj. 11 lat do sumy ograniczonej limitem tj. 20 lat.

Kolejny przykład – kary dożywotniego pozbawienia wolności

Kara A – 3 lata pozbawienia wolności, Kara B – 1 rok pozbawienia wolności, Kara C – dożywotnie pozbawienie wolności. Podobnie jak wcześniej – jeżeli są spełnione przesłanki – to w takiej sytuacji Sąd nie ma widełek. To kara dożywotniego pozbawienia wolności będzie orzeczona jak kara łączna.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

7 odpowiedzi

  1. Witam mam pytanie. Mój mąż ma 2 wyroki pozbaw wolności 6 i 8 miesięcy. Jeden jest z 2014 r a drugi z 2010 czyn to podlega znaczenia kar.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.