PROWADZENIE FIRMY, A WEKSEL ? CZYLI CO TO JEST WEKSEL IN BLANCO W PRAKTYCE?

Jeżeli prowadzisz firmę to istnieje duże prawdopodobieństwo, że miałeś do czynienia z wekslem. Wielu przedsiębiorców wystawiło w swoim życiu weksel. Szczególnie w firmach z dużymi obrotami takimi jak firmy transportowe, firmy spedycyjne na pewnym etapie rozwoju, inwestowania może się okazać, że ktoś będzie chciał podsunąć Tobie weksel do podpisania. Może być też dokładnie inaczej – […]

POŁĄCZENIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Z KARĄ OGRANICZENIA WOLNOŚCI PO NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO 1 LIPCA 2015 r.

Ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. wprowadziła mnóstwo zmian zarówno w samej procedurze jak w samych przepisach tzw. materialnych. Oryginalnym i nowym rozwiązaniem jest możliwość łączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności. Połączenie kar stanowi swoistą nową jakość – nowe podejście w temacie kar w sprawie karnym. Doświadczenia […]

SPRAWA VOLKSWAGENA – TO VOLKSWAGEN NA RAZIE ROZDAJE KARTY!

Na temat sprawy spalinowej Volkswagena i ewentualnych roszczeń jakie mogą Tobie przysługiwać słyszałeś i czytałeś – i to nie raz i nie sto! Informacji jest bardzo dużo, ale też i bardzo dużo jest dezinformacji. A szczegóły są – przynajmniej na obecnym etapie – dla właścicieli pojazdów bardzo niekorzystne. Spójrz – używając pewnej generalizacji – formalnie […]

ZAMIANA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NA KARĘ OGRANICZENIA WOLNOŚCI PO NOWELIZACJI 1 lipca 2015 r.

Zdarza się często, że skazany, któremu sąd zawiesił karę pozbawienia wolności nie wykorzystuje swojej „szansy”. Pomimo tego, że sąd zawieszając karę pozbawienia wolności orzeka jednocześnie grzywnę, dozór albo środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego, to skazany niewiele sobie z tego robi. Projekt Myśl Jak Adwokat Byłem świadkiem wielu postępowań, gdzie pomimo, […]

SPRAWA VOLKSWAGENA? – CZY PRZYSŁUGUJE TOBIE ODSZKODOWANIE?

Sprawa spalinowa VW nabiera tempa i trudno jest określić, dokąd globalnie sięgną jej granice. W październiku 2015 r. jest mowa o silniku Diesel oznaczonym symbolem EA 189, który miał być montowany m.in. we wspomnianych Volkswagenach, Audi, Seatach i b. popularnych na rynku polskim Skodach. Zasadnicze pytanie, które się pojawić musi, to czy Tobie jako nabywcy […]