Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szybciej – prościej – pewniej

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szybciej – prościej – pewniej Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne było już przedmiotem naszego opracowania. Panująca od 2020 roku na świecie epidemia COVID-19 doprowadziła do niewypłacalności wielu polskich przedsiębiorców. W odpowiedzi na niewydolny, w zakresie przeprowadzania procedur restrukturyzacyjnych, system sądowniczy, ustawodawca Tarczą 4.0. wprowadził uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Pośrednim celem wprowadzenia „nowej” […]

Covid 19 a wzrost zagrożenia nadużycia prawa – część 2

Covid 19 a wzrost zagrożenia nadużycia prawa - część 2

Covid 19 a wzrost zagrożenia nadużycia prawa – część 2 stanowi kontynuację wobec artykułu Covid 2019 a wzrost zagrożenia nadużycia prawa. W pierwszym artykule opisaliśmy jak przyjęta pod szyldem walki z pandemię regulacja dotycząca odbierania przesyłek pocztowych w istocie doreguluje obrót gospodarczy. Okazuje się jednak, że trudności związane z doręczaniem pism ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru […]

Covid 19 a wzrost zagrożenia nadużycia prawa

Covid-19 zdecydowanie zdominował rok 2020. Pandemia poddała głębokim testom służby medyczne zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Wiele branż zostało zdegradowanych, a sama gospodarka światowa także mocno ucierpiała. Okazuje się, że przy okazji covid-19 wprowadzono wiele rozwiązań prawnych, które z dzisiejszej perspektywy stanowią swego rodzaju relikt roku 2020. Zmiany covidowe nie korespondują bowiem […]