Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szybciej – prościej – pewniej

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szybciej – prościej – pewniej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne było już przedmiotem naszego opracowania.

Panująca od 2020 roku na świecie epidemia COVID-19 doprowadziła do niewypłacalności wielu polskich przedsiębiorców. W odpowiedzi na niewydolny, w zakresie przeprowadzania procedur restrukturyzacyjnych, system sądowniczy, ustawodawca Tarczą 4.0. wprowadził uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu.

Pośrednim celem wprowadzenia „nowej” procedury było w szczególności odciążenie sądów. A zamierzonym celem było umożliwienie niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością przedsiębiorcom sprawnego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i dzięki tym działaniom uniknięcie likwidacji, bądź upadłości przedsiębiorstwa.

Uprawnionymi do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego są niemal wszyscy przedsiębiorcy. Z procedury mogą skorzystać między innymi:

  • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Warto wyraźnie podkreślić, iż dla zastosowania opisywanej procedury nie ma znaczenia, czy stan zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalność przedsiębiorcy powstały w czasie lub w związku z epidemią COVID-19 !!!

Dlaczego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stało się najczęściej wykorzystywanym przez przedsiębiorców postępowaniem?

Uproszczona restrukturyzacja = Po pierwsze szybkość

Cechą charakterystyczną uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest niewątpliwie szybkość jego wszczęcia, a także krótki czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów do zatwierdzenia układu. Od dnia obwieszczenia o otwarciu postępowania w MSiG dłużnik ma bowiem tylko czteromiesięczny termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. W tym czasie przedsiębiorca musi przekonać swoich wierzycieli, aby obdarzyli go zaufaniem skutkującym przyjęciem układu, w innym przypadku postępowanie zostaje umorzone z mocy prawa.

Na szybkość przeprowadzania postępowania ma niewątpliwie wpływ znaczne odformalizowanie procedury, w szczególności poprzez ograniczenie roli sądu do zatwierdzenia układu zawartego poza sądem. Sąd powinien wydać postanowienie w ciągu dwóch tygodni od dnia przedłożenia przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż przed rozpoczęciem postępowania dłużnik zobowiązany jest zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który sprawuje nadzór nad przebiegiem całego postępowania.

Uproszczona restrukturyzacja = Po drugie prostota

W celu otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego nie jest wymagane przygotowanie obszernej dokumentacji jak przy innych, dotychczasowych procedurach. Dłużnik zobowiązany jest do przygotowania spisu wierzytelności oraz propozycji układowych.

Należy również zaznaczyć, iż w prezentowanej procedurze układem objęci są również wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo bez konieczności uzyskania ich zgody, lecz przy zagwarantowaniu odpowiednio wysokiego poziomu spłaty w układzie.

Uproszczona restrukturyzacja = Po trzecie pewność

Sąd nie bada i nie weryfikuje ex ante przesłanek otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Jednocześnie, celem skutecznego zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy i umożliwienia mu przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, z dniem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania uproszczonego zawieszeniu z mocy prawa ulegają postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej układem z mocy prawa, a wszczęcie egzekucji o taką wierzytelność oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia są niedopuszczalne

Dodatkowo ustawodawca wprowadził zakaz wypowiadania kluczowych umów zawartych z dłużnikiem, w tym umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu, bez zezwolenia nadzorcy układu, dzięki czemu przedsiębiorca może być pewny, że nie zostanie pozbawiony siedziby swojego przedsiębiorstwa czy narzędzi potrzebnych mu do pracy.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dla kogo?

Jeśli zatem Twoje przedsiębiorstwo zmaga się z problemami finansowymi i pomimo ogromnego zaangażowania w jego ratowanie nie widzisz perspektyw na poprawę tej sytuacji, może właśnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Autor: Magdalena Brzozowska Aplikant radcowski

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi publikacjami

Kanał Youtube: MYŚL JAK ADWOKAT

Myśl Jak Adwokat
Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.