Nasza kancelaria adwokacka w Gorzowie Wielkopolskim obsługuje sprawy karne. Prawnik oferuje pomoc na wszystkich etapach postępowania: przygotowawczego, sądowego głównego i wykonawczego. Udzielamy porad w formie pisemnej i ustnej, a także przygotowujemy opinie i sporządzamy odpowiednie wskazówki dla osób podejrzewanych, podejrzanych, oskarżonych, obwinionych, a także skazanych w procesie karnym. Nasi adwokaci od spraw karnych udzielają wsparcia zarówno poszkodowanym, jak i oskarżonym.

Podczas prowadzenia spraw zapewniamy zachowanie tajemnicy zawodowej oraz działanie zgodnie z obowiązującym w zawodzie prawniczym etosem. Zapewniamy dyskrecję i poufność, a wszelkie informacje, które pozyskujemy w trakcie prowadzenia sprawy są wykorzystywane wyłącznie w celach procesowych i nie opuszczają naszej kancelarii ani sali sądowej.

Adwokat do spraw karnych i wykroczeń

W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami regulowanymi przez Prawo karne, rozumiane formalnie jako zespół przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary. Udzielamy naszym Mandatom wsparcia w postępowaniach dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej, przestępstw narkotykowych, przestępstw przeciwko mieniu i innych, jak m.in. kradzieży, wymuszeń rozbójniczych, spowodowania wypadku komunikacyjnego, fałszerstwa dokumentów, udziału w bójce. W naszej kancelarii pomocy udzieli również prawnik w sprawie wykroczenia. Postępowanie dotyczy w tym przypadku spraw o niższej randze niż przestępstwa, a konkretnie czynów szkodliwych społecznie, których popełnienie może skutkować karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny i nagany.

Kancelaria adwokacka – prawo karne i zasady na jakich się opiera

Zarówno w sprawie z zakresu postępowania karnego, jak i wykroczeń, adwokat zabiega, aby organy ścigania – na niekorzyść naszego Mandanta – nie przeoczyły zasad regulowanych przez Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia, mianowicie zasady:

Nasza kancelaria zlokalizowana w Gorzowie Wielkopolskim oferuje wsparcie prawnika w sprawie o wykroczenia oraz postępowaniach karnych dotyczących zdrobni i występków. Udzielamy pomocy osobom z Gorzowa Wielkopolskiego i okolic, a także z innych regionów, których sprawy prowadzone są w sądzie na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, jak również na terenie całego kraju bez względu na lokalizację. Zapewniamy wsparcie klientom indywidualnym oraz biznesowym, a podczas spotkań z naszymi Klientami dochowujemy tajemnicy zawodowej.