Czy zadatek wpłacony przy zawarciu umowy podlega zwrotowi ?

Jeśli podpisujesz umowę przedwstępną, możesz spotkać się z zapisem o konieczności wpłacenia zadatku na poczet wykonania zobowiązania. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku, do pojawia się kwestia wpłaconego zadatku. Czy możesz uzyskać zwrot zadatku, jeśli umowa nie zostanie wykonana?

Jaka jest definicja zadatku

Zadatek to najczęściej suma pieniędzy, którą jedna ze stron umowy daje drugiej stronie przy zawieraniu umowy na poczet przyszłego świadczenia. Jest to forma zabezpieczenia wykonania umowy. Zadatek uregulowano w art. 394 Kodeksu cywilnego.

Kiedy możesz zapłacić zadatek

Zadatek jest wpłacasz w momencie zawierania umowy, jako jej integralna część. Pełni funkcję zabezpieczenia, potwierdzenia zawarcia umowy i stanowi zaliczkę na poczet przyszłego świadczenia.

Dochodzenie zwrotu zadatku

Jeśli umowa którą zawarłeś została wykonana, zadatek jest zostanie zaliczony na poczet świadczenia głównego. Jeśli jednak umowa nie zostanie wykonana:

  • Z winy strony dającej zadatek: Strona ta traci zadatek.
  • Z winy strony otrzymującej zadatek: Strona ta musi zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.
  • Z przyczyn niezależnych : Wpłacony przez ciebie zadatek powinieneś otrzymać w tej samej wysokości.

Przedawnienie roszczenia o zwrot zadatku

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem sześciu lat, a roszczenia o świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem trzech lat. Roszczenie o zwrot zadatku, jako że wynika z umowy, przedawnia się po upływie sześciu lat, chyba że umowa dotyczy działalności gospodarczej, wówczas termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Praktyczne kroki jakie powinieneś podjąć aby odzyskać zadatek

  1. Wezwanie do zapłaty: powinieneś wysłać pisemne wezwanie do zwrotu zadatku, wskazując podstawę prawną (np. art. 394 KC), kwotę zadatku oraz termin zwrotu.
  2. Mediacja lub negocjacje: możesz podjąć próbę polubownego rozwiązania sprawy. W ten sposób możesz zaoszczędzić czas i koszty sądowe.
  3. Postępowanie sądowe: W przypadku braku odpowiedzi lub odmowy zwrotu zadatku, możesz wnieść pozew do sądu cywilnego o zwrot zadatku wraz z odsetkami. W pozwie należy przedstawić dowody zawarcia umowy, przekazania zadatku i okoliczności niewykonania umowy. Potrzebujesz wzoru pozwu – kliknij tutaj
  4. Egzekucja komornicza: W przypadku uzyskania prawomocnego wyroku sądowego, a braku dobrowolnej spłaty, można skierować sprawę do komornika celem egzekucji należności.

Co warto wiedzieć zanim zawrzesz umowę:

Umowa, w przy której wpłacasz zadatek, powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych.

Jeśli strony określisz w umowie wysokości zadatku, przyjmuje się, że wynosi on tyle, ile wynosiła pierwsza wpłata.

Zadatek różni się od zaliczki tym, że zaliczka nie pełni funkcji zabezpieczającej.

Zadatek jest użytecznym narzędziem w zabezpieczaniu wykonania umów, ale jego zastosowanie wymaga przestrzegania określonych przepisów prawnych oraz staranności w dokumentowaniu wszelkich działań związanych z umową.

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.