Ugoda pozasądowa – czy warto ją zawrzeć?

Ugoda pozasądowa jest zawierana między stronami sporu, po to, aby zakończyć bez potrzeby angażowania sądu i postępowania sądowego.

Skuteczność ugody pozasądowej polega na jej wiążącym charakterze dla stron, co oznacza, że zarówno Ty ,jak i Twój przeciwnik  zobowiązujecie się do przestrzegania jej postanowień. Ugoda taka może być podstawą do wystąpienia do sądu o nadanie jej klauzuli wykonalności, co czyni ją tytułem wykonawczym.

 Kiedy można zawrzeć ugodę

Ugoda pozasądowa może być zawarta w każdej chwili, zarówno przed rozpoczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie. Strony mogą negocjować i zawrzeć ugodę w dowolnym momencie, jeśli uznają to za korzystne. W przypadku zawarcia ugody  możesz także uregulować kwestie ponoszenia kosztów powstałych na gruncie całej sprawy.

Czy opłaca się zawierać ugodę?

Zawarcie ugody może być opłacalne z kilku powodów:

1. Koszty: – Ugoda pozwala na uniknięcie kosztów sądowych i związanych z długotrwałym postępowaniem

2. Czas: – Rozwiązanie sporu w formie ugody  jest zazwyczaj szybsze niż czekanie na wyrok.

3. Kontrola – masz większą kontrolę nad warunkami ugody niż nad wynikiem procesu sądowego, bowiem warunki zawieranej ugody podlegają negocjacjom.

4. Relacje – Ugoda może pomóc w zachowaniu lub poprawieniu relacji między stronami, co jest szczególnie ważne w relacjach biznesowych czy rodzinnych.

Jaki jest termin na zawarcie ugody?

Nie ma określonego terminu na zawarcie ugody pozasądowej. Strony mogą negocjować i zawrzeć ugodę w dowolnym momencie, aż do momentu wydania prawomocnego wyroku przez sąd.

Czy mogę zawrzeć ugodę  trakcie postępowania sądowego?

Tak, ugodę możesz zawrzeć również w trakcie postępowania sądowego. Sąd może wtedy zatwierdzić taką ugodę i zakończyć postępowanie.

Zatwierdzona przez Sąd ugoda zastąpi wydanie wyroku.

Wycofanie się z ugody

Zgodnie z polskim prawem, ugoda ma charakter wiążący. Wycofanie się z niej jest możliwe tylko za zgodą obu stron. W przypadku braku takiej zgody,  chcąc  wycofać się ugody musiałabyś wykazać, że zawarłeś ją  pod wpływem błędu, groźby lub w wyniku przestępstwa, co umożliwiłoby sądowe unieważnienie ugody.

Egzekwowanie warunków ugody

Aby egzekwować ugodę pozasądową, można wystąpić do sądu o nadanie jej klauzuli wykonalności, co czyni ją tytułem wykonawczym. W przypadku braku dobrowolnego wykonania ugody przez drugą stronę, możliwe jest skierowanie sprawy do komornika sądowego, który przeprowadzi egzekucję na podstawie tego tytułu wykonawczego.

Czy przy zawieraniu ugody może reprezentować mnie adwokat ?

Tak, adwokat działający w Twoim imieniu może zawrzeć ugodę. Powinien jednak posiadać w tym celu stosowne pełnomocnictwo. Pamiętaj jednak, że ostatecznie to Ty będziesz jej stroną, dlatego przed zawarciem ugody pozasądowej uważnie zapoznaj się z jej postanowieniami. W przypadku, w którym będziesz miał wątpliwości, porozmawiaj z adwokatem aby je wyjaśnić.

Pamiętaj także, że adwokat może przygotować projekt ugody, tak aby pod względem formalnym ugoda odpowiadała prawu.

Podsumowanie

Ugoda pozasądowa jest skutecznym i często korzystnym sposobem rozwiązania sporu. Można ją zawrzeć w dowolnym momencie, a jej postanowienia są wiążące dla stron. Zawarcie ugody pozwala na oszczędność czasu i kosztów oraz może być podstawą do sądowej egzekucji w przypadku braku dobrowolnego wykonania. Jeśli potrzebujesz konsultacji, czy też

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.