Obrona przed sądem przy wsparciu pełnomocnika

Możliwość obrony swoich racji w sprawach karnych i cywilnych przysługuje wszystkim i na każdym etapie postępowania. Prawo do adwokata nabywa się przy zatrzymaniu przez policję. W przypadku osób korzystających z usług odpłatnie natychmiast podejmowane są działania mające na celu wyjaśnienie kwestii warunków aresztu. W przypadku, gdy taka usługa nie jest świadczona, dopiero z chwilą postawienia zarzutów można starać się o obrońcę z urzędu.

Czy zatrzymany ma prawo do adwokata?

Każda osoba zatrzymana powinna w sprawie karnej lub wykroczeniowej zostać poinformowana o swoich przywilejach i obowiązkach, w tym możliwości obrony. Przysługuje ono zarówno osobie oskarżonej, jak i podejrzewanej o popełnienie przestępstwa. Z pomocy można skorzystać jeszcze przed przesłuchaniem, co daje osobie podejrzanej możliwość przestawienia swojej wersji wydarzeń już w obecności i po konsultacjach z obrońcą.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które muszą ubiegać się o obrońcę z urzędu. Taka możliwość pojawia się dopiero w momencie, gdy zatrzymanemu zostaną przedstawione zarzuty oraz po skończonym przesłuchaniu.

Dostęp do obrońcy, także z urzędu, jest istotny z perspektywy zatrzymanego. Zadaniem pełnomocnika / obrońcy jest we właściwy sposób zadbać o interesy zatrzymanego oraz przedstawić sądowi punkt widzenia osoby reprezentowanej. Jest to istotne także ze względu na tok prowadzonego postępowania w sprawach karnych i cywilnych.

Czy świadek ma prawo do adwokata?

Nie tylko podejrzany ma prawo do adwokata z urzędu w sprawach karnych i wykroczeniowych. Z pomocy pełnomocnika może skorzystać także świadek. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje jednak nie osoba, która ma uczestniczyć w postępowaniu jako świadek, ale od prokuratora lub sądu. To oni mogą dopuścić pełnomocnika do obecności podczas przesłuchania lub uchylić wniosek. Świadek nie ma również obowiązku korzystania z obrońcy – daje mu to jednak większą pewność w składaniu zeznań przed sądem podczas prowadzenia spraw cywilnych bądź karnych.

Kiedy mam prawo do adwokata z urzędu? W jaki sposób mogę skorzystać z pomocy pełnomocnika? Przedstawiciele naszej Kancelarii w Gorzowie Wielkopolskim odpowiedzą na te i inne Twoje pytania.