Können die Vorstandsmitglieder für die Schulden einer GmbH haften?

Zurzeit ist in Polen ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung – also polnische „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ absolute Nummer 1 für die Führung einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Wie schnell kann man diese begründen, kannst Du Dich nach dem Lesen der Post meiner Kollegin Rechtsanwältin Anna Dolejsz-Świderska „Gesellschaftsgründung in Polen“ überzeugen. Die Vorteile der Führung der wirtschaftlichen […]

UMORZENIE ABSORPCYJNE – CZYLI KUMULACJA PRZESTĘPSTW NIEOSĄDZONYCH

Potwierdzam: W polskim prawie karnym – zazwyczaj – nie występuje prosta zasada kumulacji kar za popełnione przestępstwa. W PL obowiązują zatem inne rozwiązania niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki skąd często docierają informacje, że sąd skazał kogoś na potrójne dożywocie, czy na wieloletnie więzienie przewyższające możliwości człowieka. Przykład? W 2009 r. Bernard Madoff – swego czasu guru […]

PRZESTĘPSTWO – KIEDY ZBRODNIA A KIEDY WYSTĘPEK?

Często to zagadnienie się pojawia i w postach pojawiać się będzie, więc pokrótce Tobie wyjaśniam: Przestępstwo może być: zbrodnią, lub występkiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą […]