UMORZENIE ABSORPCYJNE – CZYLI KUMULACJA PRZESTĘPSTW NIEOSĄDZONYCH

Potwierdzam:

polskim prawie karnym – zazwyczaj – nie występuje prosta zasada kumulacji kar za popełnione przestępstwa.

W PL obowiązują zatem inne rozwiązania niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki skąd często docierają informacje, że sąd skazał kogoś na potrójne dożywocie, czy na wieloletnie więzienie przewyższające możliwości człowieka.

Przykład?

W 2009 r. Bernard Madoff – swego czasu guru finansów – została skazany na 150 lat kary pozbawienia wolności za nadużycia finansowe.

W Polsce tendencja jest odwrotna. Zazwyczaj kumulacja powoduje, że skazany w sumie dostaje wyrok niższy niż wynikałoby to z arytmetyki.

W tym zakresie odsyłam Ciebie do postów dotyczących kary łącznej „Kara łączna po zmianach Kodeksu karnego 1 lipca 2015 r.”

Poza karą łączną inną możliwością, która uprawnia sąd do „zakrzywienia” reguł arytmetyki jest tzw. umorzenia absorpcyjne.

Otóż można uzyskać umorzenie postępowania o występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, jeżeli orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo, a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia.

O tym co to jest występek dowiesz się z postu „Przestępstwo – kiedy zbrodnia a kiedy występek?”

O niecelowości orzeczenia kary będzie można mówić wówczas, gdy istnieje dysproporcja – i to ewidentna – pomiędzy surową karą już prawomocnie orzeczoną, a kara, która grodzi sprawcy za czyn co do którego postępowania można umorzyć.

Nie ma bowiem sensu, aby sąd wymierzał karę relatywnie niewysoką, skoro skazany ma już orzeczoną karę która jest b. wysoka.

I tak – jeżeli będą spełnione przesłanki dla wymierzenia kary łącznej – to zasada absorpcji skonsumuje karę niższą.

Czas popełnienia przestępstwa za które można umorzyć postępowanie nie odgrywa roli. Takie przestępstwo może być popełnione zarówno przed, jak i po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o przestępstwo za które orzeczono karę wyższą.

Jeżeli kara za przestępstwo kalibrze wyższym nie została jeszcze prawomocnie orzeczona, to postępowanie o przestępstwo co do czynu za który prawdopodobna kara nie będzie zbyt wysoka można zawiesić do momentu prawomocnego zakończenia postępowania o przestępstwo absorbujące.

Gdy zapadnie prawomocny wyrok za przestępstwo absorbujące to sąd będzie mógł podjąć lub umorzyć sprawę o przestępstwo niższego kalibru. Teoretycznie sąd musi tego dokonać w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo absorbujące.

W praktyce ten termin ma charakter jedynie instrukcyjny. Jeżeli sąd podejmie decyzję później, to i tak będzie ona wiązać.

Umorzenie aborcyjne jest możliwe do uzyskania w postępowaniu sądowym, ale też i wcześniej – już w postępowaniu przygotowawczym.

Dla uzyskania umorzenia nie jest wymagana zgoda pokrzywdzonego, ale sąd będzie sprawdzać czy to umorzenie nie narusza jego interesu.

Naruszenie interesu pokrzywdzonego to kryterium ocenne.

Można spotkać argumentację, że interes pokrzywdzonego będzie naruszony poprzez umorzenie absorpcyjne, bo nie uzyska on satysfakcji moralnej z uwagi na brak skazania.

Moim zdaniem tak restrykcyjne rozumienie tego przepisu – pomimo, że ten pogląd ma wielu zwolenników – oznaczałoby w istocie, że praktycznie bez zgody pokrzywdzonego nie można byłoby uzyskać umorzenia absorbującego.

Jest przecież oczywiste, że w większości przypadków pokrzywdzony z umorzenia postępowania nie będzie zadowolony.

A to z kolei oznaczałoby, że umorzenie absorpcyjne miałoby sens jedynie w przypadku przestępstw w których nie występuje pokrzywdzony lub w których pokrzywdzony nie jest znany.

No cóż?

Właśnie w tym zakresie i właśnie w takich zakresach istnieje pole do interesującej polemiki pomiędzy adwokatem, a prokuratorem i sądem.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.