KRADZIONY SAMOCHÓD – ROZMOWY Z UBEZPIECZYCIELEM

Koncept

Kradziony Samochód – rozmowy z ubezpieczycielem ? – zazwyczaj takie rozwiązanie nie jest rozpatrywane przez Klientów, a szkoda…

W sytuacjach, gdy okaże się, że zakupiony pojazd pochodzi z kradzieży, następuje jego zabezpieczenie na poczet postępowania karnego.

Jest to pierwszym symptom, informujący, iż sprawę należy zbadać dogłębnie.

Istotny jest nie tylko aspekt karny, ale również cywilnoprawny tj. doprowadzenie do skutecznego przeniesienia własności na kupującego.

Jeżeli okaże się zatem, że doszło do zawarcia umowy z osobą nieuprawnioną, należy zbadać przesłanki, które

w ramach wyjątku od zasady

nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet tj. zasady, iż nikt nie może przenieść na inną osobę więcej uprawnień niż sam posiada

dopuszczają nabycie własności pojazdu od osoby nieuprawnionej.

[czytaj więcej…]KRADZIONY SAMOCHÓD – ROZMOWY Z UBEZPIECZYCIELEM

ZAKUP AUTA Z WADAMI UKRYTYMI

Zakup pojazdu używanego – czy zawsze loteria?

Projekt Myśl Jak Adwokat

W pewnym stopniu tak – zbyt często zdarza się bowiem, że po tym jak cena zostanie zapłacona, a samochód odebrany – wychodzą na światło dzienne wady pojazdu. Okazuje się, że jego stan techniczny, przebieg czy przeszłość wypadkowa znacznie odbiegają od tego, co deklarował sprzedawca.

Wypadkowe Auto

Niestety nagminnie Kupujący odpuszczają taką sprawę – „kupiłem samochód używany, przecież nie mam gwarancji”. Oczywiście jest to prawda – przy używanych pojazdach nie ma gwarancji producenta.

Ale przysługuje za to rękojmia na pojazd używany. Co to takiego? To pakiet uprawnień, z których można skorzystać w przypadku wad samochodu i to nawet jeżeli nie jest on nowy i nawet jeżeli sprzedawca nie prowadzi działalności gospodarczej tj. nie jest przedsiębiorcą, lecz dokonał sprzedaży prywatnie.

Niezgodny z deklaracją stan techniczny pojazdu, jego „przekręcony” przebieg, nieujawniona przeszłość wypadkowa to tzw. wady fizyczne pojazdu, które uprawniają do skorzystania z rękojmi i dochodzenia roszczeń od sprzedawcy.

"Optymalizacja" licznika

Podobnie będzie w przypadku, gdy w pojeździe są uszkodzone określone mechanizmy, podzespoły – silnik, elementy zawieszenia, klimatyzacja itd.

Uszkodzony silnik

Jakie uprawnienia przysługują w ramach rękojmi w przypadku używanego samochodu?
Otóż są one następujące:

  1. żądanie usunięcia wady pojazdu,
  2. żądanie obniżenie ceny,
  3. odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot pieniędzy.

Pierwsze uprawnienie jest właściwe jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie usunie wadę lub wymieni wadliwe części. Oczywiście nie musisz się zgodzić, aby naprawa specjalistycznych części była wykonywana osobiście przez sprzedawcę lub w warunkach niezapewniających odpowiedniej jakości. Dane uprawnienie zazwyczaj jest realizowane, gdy możemy mieć pewność, że Sprzedający posiada odpowiednie zaplecze do naprawy pojazdu lub jest w stanie udzielić zlecenia na rzecz podmiot zewnętrznego lecz również gwarantującego określony poziom usług.

Jeśli powyższe żądanie nie zostanie spełnione – można żądać obniżenia ceny. W praktyce dane uprawnienie jest realizowane, gdy kupujący pomimo wszystko chce zachować pojazd, które legitymuje się wadami ukrytymi. Powyższe nie jest rzadkością, Klienci często informują, iż gdyby nie określona wada ukryta, to byliby zadowoleni z zakupu. W takiej sytuacji Kupujący oczekują ekonomicznego ekwiwalentu za ujawnioną wadę pojazdu. Takowy ekwiwalent może być zapewniony właśnie poprzez złożeniem oświadczenie o obniżeniu ceny.

Dopuszczalne jest także odstąpienie od umowy – gdy mamy do czynienia z poważnymi wadami, których nie da się usunąć np. gdy samochód ma przeszłość wypadkową, o której nie zostałeś poinformowany. Odstąpienie od umowy to nic innego jak zwrot zakupionego auta. Należy zatem z całą mocą podkreślić, iż zwrot zakupionego samochodu jest możliwy, jednak należy z tego uprawnienia skorzystać po uprzednim dokładnym zastanowieniu się czy – co do zasady szybsze – obniżenie ceny nie będzie rozwiązaniem równie atrakcyjnym.

Pojęcie ukryta wada samochodu jest odmieniane przez różne przypadki. Wynika to z faktu, iż zakup pojazdu używanego jest częstą praktyką. Komisy samochodowe mają się dobrze w Polsce, więc i również – chociażby z zasady czystej statystyki – istnieje wiele reklamacji samochodu z komisu.   

Istotne wtrącenie: w przypadku aut klasy premium wartość używanego pojazdu niejednokrotnie przekracza wartość nowego pojazdu z segmentu kompakt. Należy zatem postulować zakończenie niekiedy bezrefleksyjne podejście sprzedających do kupujących zgodnie z którym osoba, która kupuje rzecz używaną nie ma prawa liczyć na pewien standard, poziom rzeczy sprzedanej. Takiego typu postawa jest niedopuszczalna i kupujący może szybko powyższe sprzedającemu uzmysłowić.

Warto wiedzieć jakie uprawnienia przysługują, gdy sprzedający okaże się być nielojalnym kontrahentem.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

prowadzi szereg spraw o wady pojazdów / maszyn

Zapoznaj się z naszymi pozostałym artykułami:

Auto z wadami – Krypto-sprzedaż

Kradziony samochód – Rozmowy z ubezpieczycielem

Zakup pojazdu z komisu

Wadliwy pojazd Adwokat

Zamiana Samochodu a samochód kradziony

Kanał Youtube: MYŚL JAK ADWOKAT

Myśl Jak Adwokat