Odrzucenie spadku za małoletnie dzieci

Kwestia odrzucenia spadku w imieniu dzieci, które nie są jeszcze pełnoletnie, zawsze wywołuje wiele pytań. W sytuacji, w której rodzice dzieci, jako spadkobiercy odrzucali spadek, do dziedziczenia dochodzili małoletni. Odrzucenie spadku najczęściej ma miejsce w sytuacjach, w których przypuszczamy, że spadek to głównie długi. Jak zatem odrzucić spadek, aby dzieci nie dziedziczyły długów po spadkobiercach […]

Zmiany w przepisach 2024 – co zmieniło się w nowym roku

Od wielu lat, styczeń wiąże się ze zmianami w obowiązujących przepisach, bądźwprowadzeniem zupełnie nowych regulacji. Poniżej przedstawiamy cztery najważniejszezmiany tego roku. Faktury elektroniczne Od 1 lipca 2024 r. dla czynnych podatników VAT będzie istniał obowiązek korzystania zelektronicznego systemu wystawiania faktur VAT.Mali przedsiębiorcy i firmy średnie zwolnione z VAT będą zobowiązane do korzystaniaz systemu od stycznia […]

Przedawnienie Długu

Przedawnienie długu jako legalna metoda na uchylenie się od obowiązku zapłaty? Przedawnienie długu to kolejny temat w ramach Projektu MJA – Myśl Jak Adwokat. MJA to analiza prawna – popularyzacja wiedzy prawnej w stopniu podstawowym. Temat przedawnienie roszczeń może dotyczyć setek tysięcy dłużników, choć często nie zdają sobie oni z tego sprawy. Kodeks cywilny stanowi, […]

Spadek a długi

Spadek a długi spadkodawcy – to pierwsze pytanie jakie powinno zostać postawione przez osobę, która dowiedziała się, że odziedziczyła spadek. W ramach podnoszenia świadomości prawnej na łamach Projektu Myśl Jak Adwokat, mam przyjemność przestawić Państwu odsłonę dotyczącą spadkobrania. Spadkiem są prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka […]

Podział Spadku

Podział spadku łączy się pośrednio z podziałem majątku małżeńskiego. We wpisie Podział Majątku Małżonków – Nakłady zostało wspomniane dlaczego tego rodzaju sprawy należą do kategorii trudnych. Dotyczą one daleko idącej przeszłości, a zatem już sam kontekst czasowy nie ułatwia postępowania. Dodatkowo przepisy regulujące rozliczenie pomiędzy byłymi małżonkami nie są kompletne.