Alimenty od byłego małżonka

W polskim systemie prawnym o alimenty po rozwodzie możesz wnosić w określonych sytuacjach. Oto szczegółowe informacje na ten temat: Kiedy płaci się alimenty na byłego małżonka? Alimenty mogą być zasądzone, gdy jeden z byłych małżonków znajduje się w niedostatku, a drugi małżonek ma możliwość płacenia alimentów.  W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy, jeśli nie zostałeś […]

Zasiedzenie nieruchomości

W Polsce, zasiedzenie jest sposobem nabycia własności nieruchomości przez długotrwałe i nieprzerwane posiadanie. Aby zasiedzieć nieruchomość, należy spełnić określone warunki, które różnią się w zależności od rodzaju posiadania oraz długości okresu posiadania. Główne przesłanki i wymagania dla zasiedzenia nieruchomości w Polsce: Warunki zasiedzenia: 1. Posiadanie samoistne: osoba ubiegająca się o zasiedzenie musi być posiadaczem samoistnym […]

Odrzucenie spadku za małoletnie dzieci

Kwestia odrzucenia spadku w imieniu dzieci, które nie są jeszcze pełnoletnie, zawsze wywołuje wiele pytań. W sytuacji, w której rodzice dzieci, jako spadkobiercy odrzucali spadek, do dziedziczenia dochodzili małoletni. Odrzucenie spadku najczęściej ma miejsce w sytuacjach, w których przypuszczamy, że spadek to głównie długi. Jak zatem odrzucić spadek, aby dzieci nie dziedziczyły długów po spadkobiercach […]