Wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności

Jedną z kar, jakie sąd może orzec wydając wyrok jest kara ograniczenia wolności. Zgodniez obowiązującymi przepisami, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej zaś dwa lata. Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Sposoby wykonywania kary ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności wykonywana może być obecnie na dwa sposoby. […]