Alimenty od byłego małżonka

W polskim systemie prawnym o alimenty po rozwodzie możesz wnosić w określonych sytuacjach. Oto szczegółowe informacje na ten temat: Kiedy płaci się alimenty na byłego małżonka? Alimenty mogą być zasądzone, gdy jeden z byłych małżonków znajduje się w niedostatku, a drugi małżonek ma możliwość płacenia alimentów.  W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy, jeśli nie zostałeś […]

Podwyższenie alimentów na dzieci

Podwyższenie alimentów zasądzonych na dzieci jest możliwe, gdy zaistnieją istotne zmiany w okolicznościach, które były podstawą wcześniejszego wyroku alimentacyjnego. Kluczowymi przesłankami uzasadniającymi podwyższenie alimentów mogą być: 1. Zmiany w potrzebach dziecka Dzieci rosną, a ich potrzeby często się zwiększają. Wiąże się to z wyższymi kosztami utrzymania, edukacji, opieki medycznej, zajęć dodatkowych, sportów czy wycieczek szkolnych. […]

Podział majątku po rozwodzie: Kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę

Podział majątku po rozwodzie: Kluczowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę Rozwód to nie tylko emocjonalnie trudny czas, ale również proces, który wymaga podziału wspólnego majątku. Jest to często jedno z najbardziej skomplikowanych i stresujących zagadnień podczas rozstania. Dlatego warto być dobrze przygotowanym i zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. 1. Dokładne zinwentaryzowanie majątku: Pierwszym […]

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka ?

Aby odpowiedzieć na pytanie tytułowe, przytoczyć należy treść art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym; Art. 133 [Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy] §  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i […]

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez? – oto jest pytanie. Rozwód skutkuje formalnym rozwiązaniem małżeństwa. W Polsce rozwód może zostać dokonany wyłącznie za pomocą wyroku. Nie ma możliwości zawarcia rozwodu przed notariuszem. Rozwód może zapaść tylko, gdy pomiędzy małżonkami nastąpiły zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Orzekając rozwód sąd orzeka także czy i który z […]