KARA ŁĄCZNA GDY JEDNĄ Z KAR PODLEGAJĄCYCH ŁĄCZENIU JEST KARA OD KTÓREJ SKAZANY UZYSKAŁ WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYCIA RESZTY KARY

Zagadnienie: co w sytuacji, gdy istnieją przesłanki do wydania wyroku łącznego i wymierzenia kary łącznej, ale przy jednej z kar tzw. jednostkowych w międzyczasie skazany uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary?

Dla łatwości tego wpisu oznaczmy karę od której nastąpiło warunkowego przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jako Kara WPZ (warunkowe przedterminowe zwolnienie).

O tym jakie są przesłanki dla wymierzenia kary łącznej: „Kara łączna po zmianach Kodeksu karnego 1 lipca 2015 r.”.

Nowelizacja Kodeksu karnego doprowadziła do uchylenia art. 92 k.k. Zgodnie z tym artykułem wydanie wyroku łącznego było możliwe również w sytuacji gdy poszczególne kary […] zostały już w całości albo w części wykonane!. Natomiast teraz karą łączną mogą być objęte tylko wymierzone i podlegające wykonaniu kary. Podlegające wykonaniu, tzn. takie, które nie zostały jeszcze wykonane.

Obecnie jest przesądzone już, że jako kara podlegająca wykonaniu – a zatem kara, która będzie mogła zostać objęta karą łączną – jest też traktowana kara od której odbycia skazany uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie – a zatem Kara WPZ.

W takiej jednak sytuacji – przy karze WPZ – zaliczeniu na poczet kary łącznej ulegnie jedynie okres faktycznego odbywania kary. To znaczy, że okres próby – kiedy skazany już korzysta z warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary – nie będzie się liczyć do wymiaru kary łącznej.

Tu jednak ważny pojawia się istotny temat.

Powyższy wywód jest zgodny z prawdą, ale – ta kara od której skazany uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary tj. Kara WPZ nie może być uznana już za odbytą.

Z kolei kara WPZ będzie uznana za odbytą jeżeli w okresie próby i 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia. To oznacza – po tym okresie Kara WPZ będzie uznana za wykonaną jeżeli takie odwołanie nie nastąpiło.

Zatem sytuacja, że będzie można objąć karą łączną karę jednostkową z której odbycia skazany uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie może nastąpić pod warunkiem, że:

  • taka kara łączna zostanie wymierzona w okresie próby warunkowego przedterminowego zwolnienia
    lub
  • nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okres próby.

W praktyce to będzie wyglądać tak, że jeżeli sąd wyda już wyrok łączny, którym obejmie Karę WPZ – a dokładniej tą część kary, którą skazany rzeczywiści odbył – to postanowienie o warunkowym zwolnieniu przestaje być wykonalne – tak orzecznictwo np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 czerwca 2005 r. II AKzw 273/0.

Wskazówka jednak – skoro jedną z kar jednostkowych była kara od wykonania której skazany uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie, to przyjmuje się, że jest potencjał – co najmniej do rozważenia – aby również i od kary łącznej uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego z odbycia reszty kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.