Kiedy można odmówić zeznań w toku postępowania karnego ?

Pytanie to pojawia się po otrzymaniu wezwana do Sądu w charakterze świadka, w konkretnej sprawie.

Komu zatem i w jakich okolicznościach przysługuje prawo do odmowy składania zeznań?

Zgodnie z obowiązującą procedurą, każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek złożenia zeznań. Ta sama zasada obowiązuje na gruncie postępowania przygotowawczego, czyli jeszcze na etapie prowadzenia sprawy przez Prokuraturę bądź Policję.

Jednakże, obecnie obowiązujące przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują wyjątek od generalnego obowiązku złożenia zeznań.

Komu przysługuje prawo do odmowy składania zeznań w sprawie karnej ?

Z treści artykułu 182 § 1 k.p.k. wynika, że osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

Celem wyjaśnienia, wskazać należy, że oskarżonym jest osoba, przeciwko której skierowano do Sądu akt oskarżenia.

Poszukując definicji osoby najbliższej – na gruncie prawa karnego, sięgnąć należy do art. 115 § 11 k.k., zgodnie z którym, osoba najbliższą jest :

– małżonek,

–  wstępny,

– zstępny,

– rodzeństwo,

– powinowaty w tej samej linii bądź stopniu,

– osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,

– a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Warto dodać, że osoby pozostające ze sobą we wspólnym pożyciu,  to tak zwani konkubenci, czyli kobieta i mężczyzna, żyjący ze sobą w nieformalnym związku.

Aby dana osoba, została uznana na gruncie prawa karnego za pozostającą we wspólnym pożyciu, pomiędzy nią, a oskarżonym musi istnieć więź fizyczna, gospodarcza oraz uczuciowa.

Związki innego rodzaju, w których nie występuje jedna z tychże więzi, mogą nie być wystarczającą podstawą, do uznania partnera za osobę najbliższą.

Warto także podkreślić, że pozostawanie we wspólnym pożyciu co do zasady jest szerszym pojęciem, aniżeli konkubinat. W szczególności dotyczy to osób pozostających w związkach partnerskich, pomiędzy osobami jednej płci. Ważne jest to, że wówczas przysługuje prawo odmowy złożenia zeznań, o którym to prawie partner czy też partnerka oskarżonego winni zostać pouczeni, przed rozpoczęciem składania zeznań w sprawie.

Odmowa zeznań przez innego oskarżonego

Co więcej,  treść artykułu 182 §3  k.p.k. wskazuje, że prawo do odmowy składania zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowanie.

Jest to przypadek, z którym spotkamy się w tzw. „dużych” sprawach, które w celu ułatwienia prowadzenia postepowania, zostały podzielone na mniejsze, np. zorganizowane grupy przestępcze.

Warto pamiętać, że o prawie do odmowy zeznań, świadka  będącego osobą najbliższą dla oskarżonego, należy pouczyć przed przystąpieniem do odebrania zeznań.

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.