Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka ?

Aby odpowiedzieć na pytanie tytułowe, przytoczyć należy treść art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym;

Art. 133 [Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy]

§  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§  2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§  3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Z powyższego wynika, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych do czasu, w którym dziecko będzie w stanie samo się utrzymać.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której majątek dziecka (np. odziedziczony w spadku bądź w darowiźnie) pozwala na zaspokojenie bieżących i usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka – czyli jakie ?

Nie ma określonej definicji usprawiedliwionych potrzeb, bowiem w każdym przypadku, potrzeby te będą inne, co warunkowane jest indywidualnymi potrzebami dziecka.

Jednakże, orzecznictwo wskazuje, że usprawiedliwione potrzeby małoletniego (czyli osoby, która nie ukończyła jeszcze 18 lat), czyli takie, których zaspokojenie pozwala uprawnionemu żyć w warunkach odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu itp.

Jak już wyżej wspomniano, katalog tych potrzeb jest sprawą indywidualną. W przypadku obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci zakres wzajemnych uprawnień i obowiązków alimentacyjnych wyznacza przede wszystkim dyrektywa zaspokajania przez te osoby potrzeb ekonomicznych zgodnie z zasadą równej stopy życiowej. Usprawiedliwione potrzeby ich dziecka nie mogą być określane na poziomie elementarnym, lecz takim, jaki odpowiada stopie życiowej rodziców.

Usprawiedliwione potrzeby dotyczą przede wszystkim środków utrzymania i wychowania.
Zaspokojenie potrzeb utrzymania polega na zapewnieniu dziecku mieszkania,
wyżywienia, odzieży, leczenia, pielęgnacji w chorobie, itp.
Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie
mu nie tylko środków materialnych, lecz także troski o jego rozwój fizyczny i
umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Uzyskanie pełnoletności przez dziecko

Przytoczony powyżej przepis kodeksu rodzinnego wskazuje na potrzeby małoletniego dziecka. Czy obowiązek alimentacyjny bowiem wygasa automatycznie, gdy dziecko stanie się pełnoletnie ?

Otóż nie, obowiązek alimentacyjny względem dziecka może trwać, nawet gdy dziecko osiągnie już pełnoletność, ale np. kontynuuje naukę. Często zdarza się tak, że dzieci osiągają pełnoletność w trakcie trwania roku szkolnego, zaś następnie kontynuują edukację na studiach.

Wówczas, obowiązek alimentacyjny względem dziecka będzie nadal aktualny.

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygaśnie ?

Obowiązek alimentacyjny nie wygada sam. Aby wygasić obowiązek alimentacyjny, konieczne jest wytoczenie powództwa o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Jednakże, aby obowiązek alimentacyjny został wygaszony, należy wykazać, że dziecko jest w stanie się samo utrzymać, bądź pomimo np. ukończenia szkoły i uzyskania kompetencji, np. branżowego tytułu zawodowego nie podejmuje żadnych kroków aby się usamodzielnić i utrzymać.

W toku postępowania, Sąd będzie badał, czy faktycznie zachodzą okoliczności do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodzica względem dziecka.

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.