Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez? – oto jest pytanie.

Rozwód skutkuje formalnym rozwiązaniem małżeństwa. W Polsce rozwód może zostać dokonany wyłącznie za pomocą wyroku. Nie ma możliwości zawarcia rozwodu przed notariuszem.

breakup-908714_1280

Rozwód może zapaść tylko, gdy pomiędzy małżonkami nastąpiły zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Orzekając rozwód sąd orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, chyba, że strony zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie.

W takich sprawach należy podjąć decyzję – czy strona chce walczyć, aby sąd orzekł kto jest winny za to, że małżeństwo dobiega końca, czy też stronie na tym nie zależy.

Adwokat radzi, natomiast ostateczna decyzja jakiego rozwodu będzie domagać się strona zawsze należy do Klienta.

Możliwe są następujące konstelacje:

  1. sąd orzeka, że wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi jeden z małżonków,
  2. sąd orzeka, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą oboje małżonkowie,
  3. sąd orzeka, że żaden z małżonków nie ponosi winy,
  4. sąd – na zgodne żądanie małżonków – zaniecha orzekania o winie – wówczas następują skutki jak przy pkt 3 tzn. tak jakby żaden z małżonków nie ponosił winy

Z pewnością najbardziej konfliktowym jest rozwiązanie ad 1 tj. udowodnienie, że wyłączną winę za rozkład pożycia ponosi jeden z małżonków. Takie postępowanie jest też trudniejsze, bo chodzi o udowodnienie, że wyłączną winę, a nie większą winę ponosi jeden z małżonków. Nie znaczy to jednak, że należy unikać takiego postępowania.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Satysfakcja moralna, swego rodzaju uzasadnienie na przyszłość dla wspólnych dzieci – że do rozwodu doszło nie z powodu danej osoby, lecz wyłącznie na skutek nielojalnego zachowania drugiej strony – może mieć przecież znaczenie dla strony.

Przede wszystkie jednak orzeczenie o winie lub też zaniechanie orzeczenia o winie może mieć poważne konsekwencje finansowe.

Rozwiązanie ad 2 tj. rozwód z winy obojga małżonków może być orzeczony wówczas, gdy każde z małżonków przyczyniło się do rozkładu pożycia.

Rozwiązanie ad 3 w praktyce nie występuje. W taki przypadku chodziłoby o przesłanki obiektywne, niezależne od woli obu stron np. choroba, choroba psychiczna, bezpłodność.

Rozwiązanie ad 4 jest rozwiązaniem najtańszym i w praktyce może zaoszczędzić tzw. wywlekania prywatnych spraw.

Dlaczego warto przynajmniej rozważyć czy nie żądać uznania swojego małżonka za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia? Ponieważ okoliczność czy i kto zostanie uznany za (wyłącznie) winnego rozkładowi pożycia ma wpływ na ewentualne alimenty od małżonka.

Art.  60. [Alimenty]

1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

A zatem Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Decyzja zawsze należy do Klienta, ale winna ona być poprzedzona rzetelną analizą sprawy i informacją o konsekwencjach każdej z decyzji.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.