Świadczenie pielęgnacyjne – kto i kiedy może się o nie ubiegać ?

Zmiany ZUS

Świadczenie pielęgnacyjne – kiedy można się o nie ubiegać ?

Niejednokrotnie zdarza się, że niepełnosprawność członka naszej bliskiej rodziny wymaga rezygnacji z zatrudniania, tak aby móc zaopiekować się osobą, która ze względu na stan zdrowia, nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie.

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje w sytuacji rezygnacji z zatrudniania, właśnie w celu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, który z uwagi na wiek bądź chorobę, nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie.

Świadczenie pielęgnacyjne – kto może się o nie ubiegać ?

Nie mniej jednak, aby świadczenie pielęgnacyjne zostało przyznane, spełnione powinny zostać następujące przesłanki.

O świadczenie pieniężne (zasiłek pielęgnacyjny) mogą ubiegać się następujące osoby, które rezygnują z pracy bądź jej nie podejmują, opiekują się osobą, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zgodnie z którym dana osoba wymaga stałej bądź długotrwałej opieki w związku z ograniczeniem możliwości samodzielnego funkcjonowania, konieczności współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, bądź edukacji – w przypadku dzieci:

 • matka,
 • ojciec
 • faktyczny opiekun dziecka,
 • osoby, względem których ciąży obowiązek alimentacyjny (zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym)

Jeżeli jednak, osoba, którą się opiekujesz nie należy do kręgu wyżej wymienionych osób, świadczenie pielęgnacyjne może należeć się dalszym członkom rodziny, jeżeli rodzice osoby wymagającej opieki: 

 • nie żyją,
 • zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
 • są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;

Ponadto, świadczenie pielęgnacyjne może należeć się dalszemu krewnemu / opiekunowi, jeżeli osoby bliższe stopniem pokrewieństwa są:

 • małoletnie,
 • same posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kolejną przesłanką, jaka ma istotna rolę przy ocenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, jest moment powstania niepełnosprawności osoby, którą się opiekujemy.

Świadczenie należy się, jeżeli niepełnosprawności osoby, która wymaga opieki powstała :

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 •  w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Kryterium dochodowe / ubezpieczenie emerytalne – rentowe a świadczenie pielęgnacyjne

Co istotne, warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego nie jest kryterium dochodowe.

Pamiętajmy także o tym, że w momencie składania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, opiekun może złożyć także wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Czasem zdarza się też tak, że osoba starająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, spełnia kryteria do nabycia uprawnień z tytułu innych świadczeń. Nie mniej jednak, należy pamiętać o tym, że wtedy zostanie wypłacone tylko jedno świadczenie, które zostanie wybrane przez osobę uprawnioną, tj. osobę która opiekuje się osobą niepełnosprawną.

W roku 2022 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2119 zł.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek osoby, która opiekuje się osobą niepełnosprawną.

Najczęściej, wypłatą świadczenia pielęgnacyjnego zajmują się ośrodki pomocy społecznej bądź centra pomocy rodzinie.

Zanim złożymy wniosek, warto upewnić się we właściwym ośrodku pomocy społecznej, jaki jest aktualny druk wniosku, a także jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Autor: Marta Dąbrowska Aplikant adwokacki

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Zapoznaj się z naszymi pozostałym publikacjami

Kanał Youtube: MYŚL JAK ADWOKAT

Myśl Jak Adwokat
Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.