UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO ZMIANACH

Kolejny temat – leżący co prawda poza prawem karnym – który jednak pojawia się w Kancelarii i interesuje szersze grono osób to tzw. upadłość konsumencka.

Obecnie – w wyniku zmian – możliwe jest prowadzenie postępowania upadłościowego także wówczas, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Dotychczas sądy oddalały wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli niewypłacalność dłużnika nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Wystarczyło, że dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc niewypłacalnym, albo że do rozwiązania stosunku pracy dłużnika doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą, aby dłużnik zamknął sobie drogę do ogłoszenia upadłości.

W praktyce w sprawach, gdzie wystąpowała tzw. spirala zadłużenia tj. zaciągano jeden kredyt, aby spłacić kolejny nic nie można było już zrobić. Tj. sąd obligatoryjnie oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości.

Obecnie w końcu jest liberalna przesłanka, zgodnie z którą sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości jedynie wówczas, jeżeli dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień.

W postępowaniu zrezygnowano też z (dotychczas bezwzględnego) formalizmu postępowania.

Sąd nie będzie już wzywać dłużnika do usunięcia wszystkich braków i oświadczeń wniosku o ogłoszenie upadłość, ale będzie mógł drobne braki pominąć.

A i bardzo ważna informacja praktyczna – czyli ile to wszystko kosztuje?

Spieszę Ciebie poinfomorwać, że w nowej regulacji ograniczono wysokość wynagrodzenia syndyka.
Sąd co prawda ustali wynagrodzenie syndyka biorąc pod uwagę wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy –  to jednak co do zasady wynagrodzenie nie przekroczy dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. obecnie około 7.890,00 zł brutto. W wyjątkowo skomplikowanych przypadkach – gdyby nakład pracy syndyka był bardzo znaczny – wynagrodzenie może zostać podniesione do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Mało, czy dużo to oczywiście jest względne, ale przynajmniej jest górna granica.

Nowelizacja ustawy wprowadziła też obniżenie opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z kwoty 200 zł do kwoty opłaty podstawowej tj. 30 zł. Nie wielkie, ale zawsze jakieś pocieszenie.

To wszystko na dziś, ale do tematu jeszcze wrócimy

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

2 odpowiedzi

  1. Może jednak zdarzyć się tak, że z uwagi na duży nakład pracy syndyka wynagrodzenie wzrośnie do – czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a to już daję kwotę ponad 15 tyś. zł. Oczywiście nie zmienia to faktu, że po nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej możemy uznać, że jej głównym faktycznym celem jest – oddłużenie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.