Wypadek drogowy czy przysługuje Tobie zadośćuczynienie?

Podczas wypadku drogowego mogą powstać poważne obrażenia ciała w postaci rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała.

O tym co to jest rozstrój zdrowia i uszkodzenia ciała dowiesz się z postu.

Jeżeli jesteś ofiarą wypadku drogowego, może Tobie przysługiwać zadośćuczynienie.

Życie ludzkie, zdrowie jest dobrem najwyższym.

Miarodajne przepisy to m.in.:

Art. 444 [Szkoda na osobie]

  • 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
  • 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty
  • 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445 [Zadośćuczynienie pieniężne]

  • 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Czym innym jest odszkodowanie. Spójrz w poście, „wypadek drogowy czy przysługuje mi odszkodowanie” opisałem Tobie co obejmuje odszkodowanie.

Natomiast zadośćuczynienie to rekompensata finansowa za negatywne przeżycia psychiczne i fizyczne. Ból, cierpienie, strach, niepewność, wyobcowanie społeczne – tego wszystkie nie doświadczyłbyś, gdyby nie wypadek drogowy.

Zadośćuczynienie powinno być ustalone w takiej wysokości i takim stosunku do zdarzenia, aby mogło wynagrodzić Twoje cierpienia, utratę radości życia oraz ułatwić mu przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych.

W trakcie spraw o zadośćuczynienie jego wysokość będzie zależeć od rozmiar cierpień fizycznych związanych z zaistnieniem wypadku, jak i dolegliwości bólowe powstałe w następstwie urazu oraz długotrwałego leczenia. Nie ma prostego przelicznika.
Jako Adwokat opieram się na dokładnym wywiadzie przeprowadzonym z Mandantem, na swojej wiedzy, doświadczeniu, a także wciąż zmieniającym się orzecznictwie, komentarzach prawniczych.

Samo postępowanie o zadośćuczynienie jest zazwyczaj łączone wraz z roszczeniem o odszkodowanie – a w przypadku poważnych wypadków w których doszło do ciężkich obrażeń – także z żądaniem zapłaty renty z polisy OC sprawcy.

Jako Adwokat, który ukończył również prawo niemieckie potwierdzam, że w warunkach polskich w dalszym ciągu jest b. dużo do zmienienia w praktyce likwidacji szkód.

Towarzystwa Ubezpieczeń w Polsce zazwyczaj bez postępowania sądowego rekompensują jedynie ułamek należnych Tobie roszczeń.

Z kolei pełna rekompensata za ból i cierpienie wymaga decyzji – nie rezygnuję z moich praw, lecz domagam się pełnego odszkodowania.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.