WYPADEK SAMOCHODY – JAKI WPŁYW NA ODSZKODOWANIE MA WARTOŚĆ WRAKU POJAZDU?

Jeżeli w wyniku wypadku drogowego Twój pojazd został uszkodzony możesz oczekiwać naprawienia doznanej szkody tj. naprawy auta, bądź wypłaty odszkodowania w wysokości, która jest konieczne i zasadna dla przywrócenia pojazdu do stanu sprzeda zdarzenia.

Przy szkodzie całkowitej pojawia się problem pozostałości to jest wraku pojazdu.

Czy wrak pojazdu ma wpływ na wysokość odszkodowania?

A jeżeli tak to jaką?

Otóż przy szkodzie całkowitej pojazdu tj. jeżeli naprawa auta jest niemożliwa bądź nieopłacalna – jako poszkodowany możesz domagać się zapłaty odszkodowania, które będzie odpowiadać wartości samochodu sprzed szkody odejmując wartość uszkodzonego pojazdu – tj. tak zwanych pozostałości.

Zakładając, że Twój pojazd przed wypadkiem był wart 55.000 złotych, a wystąpiła szkoda całkowita tj. nie można go naprawić, bądź jest to ekonomicznie zupełnie nieopłacalne, bo koszt naprawy wynosi 65.000 złotych to należne Tobie odszkodowanie wynosi 55.000 złotych minus wartość wraku jaki Tobie pozostał.

Zakładając, że wartość zniszczonego auta w Twoim przypadku będzie wynosić 12.000 złotych, należne Tobie odszkodowanie będzie wynosić 55.000 złotych – 12.000 złotych tj. 43.000 złotych.

Obowiązuje reguła zgodnie z którą przy szkodzie całkowitej wartość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości (o wartość wraku samochodu), bowiem pozostałości mają określoną wartość majątkową (chodź ich zbycie nie należy do przyjemności).

Zatem skoro pozostałości nadal pozostają w Twoim majątku jako poszkodowanego, to należy to uwzględnić przy obliczaniu odszkodowania.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Paweł Wróblewski

ADWOKAT - SYNDYK
Jako Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze oraz Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk legitymujący się licencją nr 1246 - Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuję się prowadzeniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W swojej praktyce zajmuje się także prawem karnym, w tym w szczególności tematyką związaną z prawami osób podejrzanych, oskarżonych, a także i skazanych. Ukończyłem polskie studia prawnicze na UAM w Poznaniu oraz niemieckie studia prawnicze na EUV we Frankfurcie.

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

1 komentarz do wpisu “WYPADEK SAMOCHODY – JAKI WPŁYW NA ODSZKODOWANIE MA WARTOŚĆ WRAKU POJAZDU?”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.