Szkoda całkowita pojazdu, a samochód zastępczy

O prawie do pojazdu zastępczego możesz się dowiedzieć czytając „Komu przysługuje samochód zastępczy”

Gdy Sąd Najwyższy uporał się z potwierdzeniem tezy, że również osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej przysługuje prawo do pojazdu zastępczego, pojawiło się następne zagadnienie.

Czy można żądać pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy pojazd poszkodowanego został całkowicie zniszczony – tj. przy szkodzie całkowitej, gdy pojazd nadaje się tylko do kasacji.

Tu stawiam pytanie – jakie bywały stanowiska firm ubezpieczeń?

Skoro poszkodowany i tak nie będzie mógł naprawić auta tylko musi kupić inne – to od poszkodowanego zależy, czy i kiedy tego zakupu dokona – a zatem nie może liczyć na rekompensatę kosztów za auto zastępcze.

Stawiam pytanie drugie – a jak jest zgodnie z obowiązującym prawem?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).

Tak uchwała, Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 76/13 – zatem tak również przy szkodzie całkowitej można żądać rekompensaty za pojazd zastępczy.

Obecnie nie ma, więc znaczenia czy poszkodowany jest konsumentem, czy przedsiębiorcą, – choć oczywiście nie wykluczam, że zakład ubezpieczeń będzie chciał tą sprawę widzieć inaczej.

Adwokat w sprawie będzie się zatem mierzyć z argumentacją firm ubezpieczeniowych, że przecież możesz jeździć komunikacją zastępczą.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.