Szkoda całkowita pojazdu, a samochód zastępczy

O prawie do pojazdu zastępczego możesz się dowiedzieć czytając „Komu przysługuje samochód zastępczy”

Gdy Sąd Najwyższy uporał się z potwierdzeniem tezy, że również osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej przysługuje prawo do pojazdu zastępczego, pojawiło się następne zagadnienie.

Czy można żądać pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy pojazd poszkodowanego został całkowicie zniszczony – tj. przy szkodzie całkowitej, gdy pojazd nadaje się tylko do kasacji.

Tu stawiam pytanie – jakie bywały stanowiska firm ubezpieczeń?

Skoro poszkodowany i tak nie będzie mógł naprawić auta tylko musi kupić inne – to od poszkodowanego zależy, czy i kiedy tego zakupu dokona – a zatem nie może liczyć na rekompensatę kosztów za auto zastępcze.

Stawiam pytanie drugie – a jak jest zgodnie z obowiązującym prawem?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).

Tak uchwała, Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 listopada 2013 r., III CZP 76/13 – zatem tak również przy szkodzie całkowitej można żądać rekompensaty za pojazd zastępczy.

Obecnie nie ma, więc znaczenia czy poszkodowany jest konsumentem, czy przedsiębiorcą, – choć oczywiście nie wykluczam, że zakład ubezpieczeń będzie chciał tą sprawę widzieć inaczej.

Adwokat w sprawie będzie się zatem mierzyć z argumentacją firm ubezpieczeniowych, że przecież możesz jeździć komunikacją zastępczą.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Paweł Wróblewski

ADWOKAT - SYNDYK
Jako Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze oraz Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk legitymujący się licencją nr 1246 - Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuję się prowadzeniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W swojej praktyce zajmuje się także prawem karnym, w tym w szczególności tematyką związaną z prawami osób podejrzanych, oskarżonych, a także i skazanych. Ukończyłem polskie studia prawnicze na UAM w Poznaniu oraz niemieckie studia prawnicze na EUV we Frankfurcie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.