Kiedy można odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ?

Nawet w sytuacji, w której wyrok Sądu, na mocy którego orzeczono bezwzględną karę pozbawienia wolności stanie się prawomocny, warto pamiętać, że są sytuacje, w których odbywanie kary pozbawienia wolności nie będzie równoznaczne z pobytem w Zakładzie Karnym.

System dozoru elektronicznego (dalej zamiennie jako SDE), jest bowiem jednym ze sposobów odbywania kary tzw. bezwzględnej pozbawienia wolności.

Warunki jakie należy spełnić aby móc odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego.

Po nowelizacji przepisów, w art. 43la k.k.w. określone zostały warunki, których łączne istnienie umożliwia udzielenie skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Zaliczamy do nich:

  • wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczający roku  i 6 (sześciu) miesięcy,
  • posiadanie przez skazanego miejsca stałego pobytu
  • zgoda osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym,
  • istnienie  odpowiednich warunków technicznych,

Ponadto, Sąd Penitencjarny, dokonując oceny wniosku złożonego przez osobę skazaną, będzie oceniał, czy  dozór elektroniczny jest wystarczający do osiągnięcia celów kary.

Nadto, ustaleniu w ramach swobodnej oceny dowodów będzie podlegał brak przeciwwskazań w postaci względów bezpieczeństwa, stopnia demoralizacji,
a także w postaci innych szczególnych okoliczności.

Nie bez znaczenia dla powodzenia wniosku będzie także dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Wskazać należy, że brak przeciwskazań w postaci względów bezpieczeństwa, stopnia demoralizacji, a także w postaci innych szczególnych okoliczności winien być uwzględniony w szczególności co do skazanego który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary pozbawienia wolności.

Z orzecznictwa

W orzecznictwie wielokrotnie już wskazywano, że przesłanki udzielenia skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego mają charakter ocenny, jednakże sąd nie może skupiać się tylko na okolicznościach dotyczących czynu i czynić je decydującymi, bowiem w tym postępowaniu sąd penitencjarny ma ustalić czy cechy sprawcy, a więc jego postawa, właściwości i warunki osobiste, w różnych ich aspektach, pozwolą w sposób niezakłócony osiągnąć cele szczególno-prewencyjne kary odbywanej w tym systemie (…).(tak w postanowieniu SA Kraków z dnia 22.11.2021 r. II AKzw 1274/21)

Powyższe, w praktyce oznacza, że udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd nie może uzależniać wyłącznie od takich samych przesłanek czy czynników, które były już niejako podstawą wydania wyroku skazującego.

Czy wniosek można złożyć tylko przed rozpoczęciem odbywania kary pozbawienia wolności ?

Warty podkreślenia jest fakt, że wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można ubiegać się przed rozpoczęciem odbywania kary, ale także już w trakcie jej odbywania – czyli nawet po osadzeniu w Zakładzie Karnym.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.