Odmowa abolicji ZUS

Odmowa abolicji ZUS

Czy ZUS odmawiając abolicji składek zawsze ma rację ?

Ustawa z dnia 15 stycznia 2013 roku wprowadziła możliwość umorzenia składek ZUS, dla osób, które w latach 1999 – 2009 prowadziły działalność gospodarczą, i z tego też tytułu posiadają zaległości względem ZUS.

Do Kancelarii zgłosił się Klient, poszukujący wsparcia po wydaniu przez ZUS decyzji odmawiającej umorzenia składek, z uwagi na fakt, iż zdaniem ZUS, w dacie wydania decyzji Klient posiadał inne zaległości.

W toku postępowania przed Organem Rentowym, została wydana decyzja, określająca które konkretne należności mogą zostać objęte umorzeniem abolicyjnym – w tym konkretnym przypadku była to kwota powyżej 70 tysięcy złotych. Nie mniej jednak, ZUS wydając decyzję określającą kwotę umorzenia, nie określił  – zarówno w decyzji, jak też na późniejszym etapie postępowania – jaka konkretnie kwota i z jakich tytułów nie będzie podlegała umorzeniu.

W stosunku do należności, które nie mogły być objęte umorzeniem,- a które wskazał ZUS-  Klient zawarł układ ratalny, który następnie spłacił w całości.

Nie mniej jednak, po spłacie należności objętej układem ratalnym, ZUS wydał decyzję, na mocy której odmówił wydania decyzji umarzającej zaległości, z uwagi na fakt, iż zdaniem Organu Rentowego, na koncie Klienta istniały zaległości, uniemożliwiające wydanie pozytywnej decyzji abolicyjnej.

Jaka argumentacja ZUS?

ZUS argumentował, iż z umorzenia abolicyjnego można skorzystać wyłącznie w sytuacji, w której zaległości niepodlegające umorzeniu zostaną spłacone w wyznaczonym terminie, tj. przed wydaniem decyzji o umorzeniu składek objętych abolicją.

Po włączeniu się do sprawy i skierowaniu odwołania od decyzji na drogę sądową, Sąd Okręgowy uznał, iż Klient dopełnił wszelkich formalności, aby dokonać kompleksowej spłaty zadłużenia, które nie będzie mogło być objęte umorzeniem.  Pomimo tego, iż Klient wielokrotnie pojawiał się w siedzibie Organu Rentowego a także kierował stosowne pisma, uzyskiwał sprzeczne informacje, z jednej strony wskazujące, na fakt, iż zaległości objęte układem ratalnym zostały w całości spłacone i innych zaległości nie ma, zaś z drugiej strony, że na koncie płatnika istnieją zaległości które uniemożliwiają umorzenie zaległych składek.

Co na to Sąd?

Sąd nie dał wiary twierdzeniom ZUS, iż ustnie poinformował Klienta o wysokości zaległości. Ponadto, Sąd wyraźnie wskazał, iż nieudzielenie rzetelnej i wyczerpującej informacji o wszystkich należnościach niepodlegających umorzeniu uniemożliwiło skarżącemu zapłatę należności niepodlegających umorzeniu.

W związku z powyższym, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję, wskazując, że nie staniały podstawy do odmowy umorzenia należności względem ZUS, które mogły zostać objęte abolicją.

Wyrok nie został zaskarżony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i jest już prawomocny.

Tym samym, Klient skorzysta w pełni z umorzenia składek w powyżej wskazanej kwocie.

Z tego względu odmowa abolicji ZUS nie oznacza końca sprawy. Można złożyć odwołanie do takiej decyzji i zawalczyć o swoje intresy.

Poniżej zamieszczamy skan prawomocnego już wyroku Sądu Okręgowego.

Autor: Marta Dąbrowska Aplikant adwokacki

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Zapoznaj się z naszymi pozostałym publikacjami

Kanał Youtube: MYŚL JAK ADWOKAT

Myśl Jak Adwokat
Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.