ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE – NIEKONIECZNIE PROSTA MATEMATYKA

W przypadku dochodzenia zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane obrażenia podczas wypadku istnieje szereg okoliczności, które sąd będzie musiał uwzględnić.

Jedną z istotnych okoliczności jest przyczynienie się poszkodowanego do powstałej szkody lub do jej zwiększenia.

Wbrew poglądom z którymi się spotykam i które często są stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeń obliczenie odszkodowania i zadośćuczynienia to nie jest prosta matematyka.

Zakładając, że doszło do wypadku drogowego w którym doznana przez Ciebie szkoda wynosi 40.000 złotych.

Czy jeżeli okaże się, że szkoda powstała w danym rozmiarze, bo Ty również przyczyniłeś się do jej powstania w 25%, to przysługuje Tobie roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 30.000 złotych, a pozostałe 10.000 złotych jest nienależne?

W jaki sposób w ogóle ustalić stopień przyczynienia się do powstania szkody lub do jej zwiększenia?

Takie ustalenia zawyczaj wymagają wiadomości specjalnych dlatego w takiej sprawie należy powołać biegłego.

Jeżeli tenże biegły ustalił właśnie, że Twoje przyczynienie się wynosi 25 %, to oznacza, że sąd obligatoryjnie obniży należne dla Ciebie odszkodowania o kwotę 10.000 złotych?

Nie.

W wyroku z VI ACa 1324/14 – wyrok SA Warszawa z dnia 02-09-2015, Sąd Apelacyjny zasadnie przyjął, że ustalenie związku przyczynowego między zachowaniem poszkodowanego a zdarzeniem szkodzącym może być oparte na opinii biegłego, ale wysokość odszkodowania jest ustalana przez sąd – przy czym stopień istotności zachowania poszkodowanego dla zaistnienia skutku w postaci zdarzenia szkodzącego jest tylko jedną z okoliczności rzutujących na wysokość odszkodowania (art. 362 KC).

To oznacza, że zbyt daleko idącym uproszczeniem jest określenie rozmiaru redukcji odszkodowania wyłącznie w oparciu o „stopień przyczynienia się” poszkodowanego. Zgodnie z art. 362 KC o wysokości odszkodowania decyduje np. także stopień winy obu stron albo – w wypadku oparcia odpowiedzialności sprawcy na zasadzie ryzyka – charakter i stopień naruszenia obiektywnych reguł zachowania przez poszkodowanego.

Dlatego nawet jeżeli biegły określi, że Twoje przyczynienie się do wypadku i powstania szkody wynosi 25 % nie oznacza to jeszcze, że sąd w takim stosunku obniży odszkodowania i zadośćuczynienie.

Tradycyjnie w postępowania należy przejąć inicjatywę.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Paweł Wróblewski

ADWOKAT - SYNDYK
Jako Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze oraz Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk legitymujący się licencją nr 1246 - Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuję się prowadzeniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W swojej praktyce zajmuje się także prawem karnym, w tym w szczególności tematyką związaną z prawami osób podejrzanych, oskarżonych, a także i skazanych. Ukończyłem polskie studia prawnicze na UAM w Poznaniu oraz niemieckie studia prawnicze na EUV we Frankfurcie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.