ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE – NIEKONIECZNIE PROSTA MATEMATYKA

W przypadku dochodzenia zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane obrażenia podczas wypadku istnieje szereg okoliczności, które sąd będzie musiał uwzględnić.

Jedną z istotnych okoliczności jest przyczynienie się poszkodowanego do powstałej szkody lub do jej zwiększenia.

Wbrew poglądom z którymi się spotykam i które często są stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeń obliczenie odszkodowania i zadośćuczynienia to nie jest prosta matematyka.

Zakładając, że doszło do wypadku drogowego w którym doznana przez Ciebie szkoda wynosi 40.000 złotych.

Czy jeżeli okaże się, że szkoda powstała w danym rozmiarze, bo Ty również przyczyniłeś się do jej powstania w 25%, to przysługuje Tobie roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 30.000 złotych, a pozostałe 10.000 złotych jest nienależne?

W jaki sposób w ogóle ustalić stopień przyczynienia się do powstania szkody lub do jej zwiększenia?

Takie ustalenia zawyczaj wymagają wiadomości specjalnych dlatego w takiej sprawie należy powołać biegłego.

Jeżeli tenże biegły ustalił właśnie, że Twoje przyczynienie się wynosi 25 %, to oznacza, że sąd obligatoryjnie obniży należne dla Ciebie odszkodowania o kwotę 10.000 złotych?

Nie.

W wyroku z VI ACa 1324/14 – wyrok SA Warszawa z dnia 02-09-2015, Sąd Apelacyjny zasadnie przyjął, że ustalenie związku przyczynowego między zachowaniem poszkodowanego a zdarzeniem szkodzącym może być oparte na opinii biegłego, ale wysokość odszkodowania jest ustalana przez sąd – przy czym stopień istotności zachowania poszkodowanego dla zaistnienia skutku w postaci zdarzenia szkodzącego jest tylko jedną z okoliczności rzutujących na wysokość odszkodowania (art. 362 KC).

To oznacza, że zbyt daleko idącym uproszczeniem jest określenie rozmiaru redukcji odszkodowania wyłącznie w oparciu o „stopień przyczynienia się” poszkodowanego. Zgodnie z art. 362 KC o wysokości odszkodowania decyduje np. także stopień winy obu stron albo – w wypadku oparcia odpowiedzialności sprawcy na zasadzie ryzyka – charakter i stopień naruszenia obiektywnych reguł zachowania przez poszkodowanego.

Dlatego nawet jeżeli biegły określi, że Twoje przyczynienie się do wypadku i powstania szkody wynosi 25 % nie oznacza to jeszcze, że sąd w takim stosunku obniży odszkodowania i zadośćuczynienie.

Tradycyjnie w postępowania należy przejąć inicjatywę.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.