Skarga pauliańska syndyka – co zrobić?

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Skarga pauliańska syndyka – co zrobić?

Skarga pauliańska jest mocnym narzędziem w rękach syndyków. 

To instytucja, która pozwala podważać czynności upadłego dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Instytucja skargi polega przede wszystkim na tym, że za jej pomocą syndyk jest w stanie wzruszyć czynności, które były dokonane do 5 lat wstecz od momentu ich zaskarżenia.

Istotnym ułatwieniem dla syndyka jest także fakt, że – nawet w przypadku gdy dysponuje ubogą masą upadłości – nie będzie musiał ponosić wpisu sądowego, bowiem z mocy ustawy jest zwolniony od ponoszenia tego rodzaju kosztów. 

Co zatem robić gdy nasza czynność zostanie zaskarżona przez syndyka – gdy syndyk złożył skargę pauliańską ?

Specyfika tej sytuacji polega przede wszystkim na tym, że przy takiej konstelacji stroną pozwaną nie będzie upadły – to jest dłużnik, który dokonał czynności zakwestionowanej przez syndyka – ale druga strona transakcji tj. zazwyczaj obdarowany lub kupujący.

Oczywiście zazwyczaj są to podmioty powiązane z osobą dłużnika, ale niekiedy są to także osoby zupełnie niespokrewnione i niepozostające w żadnych relacjach. 

Co zatem robić, gdy otrzymamy pozew skierowany przez syndyka w którym – w ramach instytucji skargi pauliańskiej – syndyk domaga się od sądu, aby uznać określoną czynność dłużnika za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Należy przede wszystkim aktywnie uczestniczyć w takiego rodzaju postępowaniu.

Dobrym pomysłem jest jego spowolnienie i chociażby zawnioskowanie, aby ten wszczęty przez syndyka proces został zawieszony do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

Bowiem dopiero na koniec postępowania upadłościowego będzie wiadomo, czy doszło do pełnego zaspokojenia wierzycieli upadłościowych czy też nie. 

Jaka masa i jaka kasa w kasie upadłości?

Przejdźmy jednak do szczegółów W procesie należy z dużą dokładnością zażądać od sądu, aby prześwietlił on czynności, które zostały podjęte w postępowaniu upadłościowym

Warto zawnioskować, aby sąd zobowiązał syndyka do przedłożenia spisu inwentarza, do udzielenia informacji jaką kwotą i jakimi rzeczami masa upadłości dysponuje.

Chodzi o ustalenie jak bogata jest masa upadłości, aby syndyk przedłożył także opis i oszacowanie zabezpieczonego majątku i udzielił informacji – czy na tym etapie doszło do jego zbycia. 

Jeżeli tak, to jakie środki z tego tytułu udało się pozyskać? 

Syndyk powinien także w ramach postępowania przedłożyć informacje na temat wierzycieli upadłościowych uczestniczących w procesie upadłości.

Nie może bowiem ujść uwadze, iż w postępowaniu upadłościowym uczestniczą wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności.

A często zdarza się, iż jedynie kilka lub kilkanaście procent wszystkich wierzytelności przysługujących przeciwko dłużnikowi aktywnie uczestniczy w procesie upadłości. 

I to skala zadłużenia wobec tych wierzycieli tj. uczestników postępowania upadłościowego powinna być punktem wyjścia do rozważań przez sąd w ramach skargi pauliańskiej. Rozważań czy rzeczywiście doszło do pokrzywdzenia wierzycieli czy też nie doszło. 

Należy zatem skonfrontować wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym z majątkiem dłużnika zabezpieczonym w ramach tejże upadłości. 

Jaka kasa w kasie upadłości będzie w przyszłości?

Należy także pamiętać, że w ramach postępowania upadłościowego w skład masy upadłości wchodzi nie tylko ten majątek już obecnie zabezpieczony przez syndyka, ale również ten który zostanie nabyty w trakcie postępowania

Mam tu na myśli pobierane przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, a potrącone przez syndyka czy też świadczenia emerytalne lub inne należności. 

Często te napływające każdego miesiąca środki solidnie zasilają fundusze masy upadłości

One również mogą zmienić przebieg postępowania i mieć wpływ na losy skargi pauliańskiej

Warto zwrócić uwagę sądowi, iż w ramach upadłości bardzo często dochodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty może wynosić 24 / 36 lub więcej miesięcy, a zatem nawet jeżeli nie wszyscy wierzyciele upadłościowych zostali w 100% zaspokojeni w ramach upadłości na koniec tego postępowania, to nie wyklucza okoliczności, iż ich zaspokojenie może nastąpić w ramach planu spłaty. A to oznacza, iż należy mieć na względzie także termin późniejszy, aby ustalić czy finalnie dojdzie / nie dojdzie do pokrzywdzenia wierzycieli.

Świadomość brak świadomości przy skardze pauliańskiej

Sprawdźmy także czy w momencie kiedy dłużnik dokonywał przesunięcia majątkowego istotnie posiadał już zobowiązania? Czy te zobowiązania były wysokie? Czy te zobowiązania były obsługiwane przez dłużnika? Czy istniało ryzyko utraty płynności? Czy dłużnik działał ze świadomością? Także czy druga strona transakcji miała świadomość co do tego że ewentualne przesunięcie majątkowe może rzekomo naruszyć interesy wierzycieli

Pamiętaj – gdy to konieczne Myśl Jak Adwokat

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Zapoznaj się z naszymi pozostałym publikacjami

Kanał Youtube: MYŚL JAK ADWOKAT

Myśl Jak Adwokat
Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Jedna odpowiedź

  1. Dzień dobry!
    A co w sytuacji, gdy cofnięto darowiznę po 10 latach ze względu na rażąca niewdzięczność (czynność 4 lata wstecz)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.