Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jako szansa dla przedsiębiorców zmagających się z problemami finansowym?

Nie zawsze problemy finansowe przedsiębiorstwa muszą kończyć się postępowaniem upadłościowym i zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej. Ratunkiem dla zmagających się z niewypłacalnością przedsiębiorców staje się niejednokrotnie postępowanie restrukturyzacyjne.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, o którym mowa, wprowadzone zostało ustawą z dnia 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-10 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Jest szczególną postacią postępowania o zatwierdzenie układu uregulowanego w art. 210 i następnych ustawy z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, z której mogą skorzystać  wszystkie podmioty, które zgodnie z art. 4 Prawa restrukturyzacyjnego mają zdolność restrukturyzacyjną.

Istotą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu z wierzycielami w trybie samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika przy zachowaniu zarządu własnego pod nadzorem nadzorcy układu, którym jest licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Układ nabiera mocy po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne różni się jednak od postępowania o zatwierdzenie układu co do dynamiki oraz skutków jego wszczęcia, w tym ochrony przedsiębiorstwa oraz ograniczenia dłużnika w zarządzie własnym.

Cechy szczególne postępowania:

 1. Charakter postępowania

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne odbywa się głównie pozasądowo; kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na restrukturyzację, musi zawrzeć umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym

 1. Otwarcie postępowania

Dniem otwarcia postępowania jest dzień dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania.

 1. Szybkie zabezpieczenie postępowania

Skutkiem obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dalej jako MSiG) o otwarciu postępowania uproszczonego jest objęcie dłużnika ochroną przed egzekucją oraz wypowiedzeniem kluczowych umów; zawieszeniu z mocy prawa ulegają postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej układem z mocy prawa, a wszczęcie egzekucji o taką wierzytelność oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia są niedopuszczalne.

 1. Objęcie układem wszystkich wierzytelności

Układem objęci są również wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo bez konieczności uzyskania ich zgody, lecz przy zagwarantowaniu odpowiednio wysokiego poziomu spłaty w układzie.

 1. Czas trwania

Od dnia obwieszczenia o otwarciu postępowania w MSiG dłużnik ma czteromiesięczny termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu; w tym czasie dłużnik musi przekonać swoich wierzycieli, aby obdarzyli go zaufaniem skutkującym przyjęciem układu, w innym przypadku postępowanie zostaje umorzone z mocy prawa.

 1. Odpowiedzialność dłużnika za brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Odpowiedzialność dłużnika oraz jego reprezentantów będzie wyłączona, jeżeli w terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dokonane zostanie obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

 1. Termin obowiązywania

Pierwotnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne miało obowiązywać jedynie w stosunku do przedsiębiorców, którzy dokonali obwieszczenia do 30 czerwca 2021 roku, termin obowiązywania został jednak przedłużony przez ustawodawcę do dnia 30 listopada 2021 roku.

 1. Zabezpieczenie praw wierzycieli
  – możliwość uchylenia skutków dokonania obwieszczenia, jeśli ich efektem może być pokrzywdzenie wierzycieli,
  – odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika – wierzycielom przysługuje dodatkowe roszczenie odszkodowawcze, jeżeli dłużnik doprowadził do obwieszczenia o otwarciu w złej wierze.
 1. Możliwość tylko jednokrotnego dokonania obwieszczenia

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców zmagających się z problemem niewypłacalności.

Brak nadmiernej ingerencji sądu, szeroka ochrona przed egzekucją i przed wypowiedzeniem kluczowych dla dłużnika umów to tylko niektóre z wielu korzyści jakie niesie za sobą nowa procedura restrukturyzacyjna.

Autor: Magdalena Brzozowska Aplikant radcowski

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi publikacjami

Kanał Youtube: MYŚL JAK ADWOKAT

Myśl Jak Adwokat

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.