Spadek a długi

Spadek a długi spadkodawcy – to pierwsze pytanie jakie powinno zostać postawione przez osobę, która dowiedziała się, że odziedziczyła spadek.

W ramach podnoszenia świadomości prawnej na łamach Projektu Myśl Jak Adwokat, mam przyjemność przestawić Państwu odsłonę dotyczącą spadkobrania.

Spadkiem są prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

Spadek zatem – to wbrew potocznemu rozumieniu – nie tylko aktywa, ale również i pasywa.

Spadek a długi

W praktyce nie są rzadkie sytuacje, że w skład spadku w zasadzie nie wchodzą żadne aktywa, a wyłącznie długi.

O tym kto zostanie spadkobiercą decyduje spadkodawca sporządzając stosowny testament. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas krąg spadkobierców zostanie zdefiniowany przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Przepisy stanowią, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i z tą chwilą spadkobierca nabywa spadek.

Spadkobierca może:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza)
  • spadek odrzucić.

Jakie konsekwencje w praktyce?

  • przyjęcie wprost będzie oznaczać, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia całym swoim majątkiem
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza również oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, jednakże w przeciwieństwie do przyjęcia spadku wprost , tu odpowiedzialność jest ograniczona do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku – czyli do wartości nabywanego majątku,
  • z kolei w przypadku odrzucenia spadku spadkobierca jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku.

Działanie / Zaniechanie

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Oświadczenie można złożyć w sądzie lub przed notariuszem.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zatem istotna informacja jest taka, że brak jakiegokolwiek działania w sprawie spadku, de facto oznacza jednak działanie tj. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W tej sprawie od dnia 18 października 2015 r. i tak nastąpiła korzystana zmiana, bowiem wcześniej brak złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku oznaczał przyjęcie bez ograniczenia za długi spadkowe – co często powodowało bardzo niebezpieczne konsekwencje. Okazywało się bowiem, że niekiedy dalsza rodzina musiała spłacać wielkie zobowiązania spadkobiercy z którym w ogóle nie utrzymywała kontaktu, albo, że dziecko musiało spłacać długi jednego z rodziców, który w ogóle nie uczestniczył w jego wychowaniu.

Zatem jeżeli nastąpi powołanie do spadku, należy dokładnie się zastanowić, czy chcemy spadek przyjąć czy też go odrzucić, bo brak działania i tak będzie rodzić określone konsekwencje prawne.

Jeżeli zdecydujemy się na odrzucenie spadku, a jednocześnie posiadamy dzieci, wówczas należy odrzucić spadek także w ich imieniu. Niestety jest to czynność, która przekracza granice upoważnienie ustawowego rodziców dlatego do odrzucenia spadku w imieniu małoletnich będzie konieczne uzyskanie zgody na dokonanie danej czynności.

Również i w takim przypadku obowiązuje 6 miesięczny termin na odrzucenie spadku w imieniu dzieci.

Podsumowując temat spadek a długi:

Powołanie do spadku może rodzić pozytywne konsekwencje, a może być także niechcianym faktem wynikającym z więzów krwi. Każdorazowo należy dokładnie przemyśleć decyzje co ze spadkiem ma się stać – czy jest wola włączenia go do naszego kręgu majątkowego, czy też nie. Brak jakiejkolwiek reakcji będzie oznaczać, że nastąpi włączenie spadku do majątku spadkobiercy – co w przypadku, gdy spadek jest obarczony wyłącznie długami – może być przełomowym i niestety negatywnym momentem dla budżetu rodzinnego.

Myśl Jak Adwokat

Adwokat Gorzów Wielkopolski

do sprawy Podział Majątku / Podział Spadku

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

obrona w sprawach cywilnych.

 

Paweł Wróblewski

ADWOKAT - SYNDYK
Jako Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze oraz Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk legitymujący się licencją nr 1246 - Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuję się prowadzeniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W swojej praktyce zajmuje się także prawem karnym, w tym w szczególności tematyką związaną z prawami osób podejrzanych, oskarżonych, a także i skazanych. Ukończyłem polskie studia prawnicze na UAM w Poznaniu oraz niemieckie studia prawnicze na EUV we Frankfurcie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.