Podział spadku łączy się pośrednio z podziałem majątku małżeńskiego.

We wpisie Podział Majątku Małżonków – Nakłady zostało wspomniane dlaczego tego rodzaju sprawy należą do kategorii trudnych.

Dotyczą one daleko idącej przeszłości, a zatem już sam kontekst czasowy nie ułatwia postępowania.

Dodatkowo przepisy regulujące rozliczenie pomiędzy byłymi małżonkami nie są kompletne.

Dla przykładu: jeżeli pomiędzy małżonkami istniała rozdzielność majątkowa
– a z taką sytuacją w swojej praktyce spotykam się coraz częściej – wówczas tylko teoretycznie problem podziału majątku nie istnieje. W takich sytuacjach małżonkowie również dokonują nakładów z majątku jednego z nich na majątek drugiego. Brak jest jednak instytucji, która wprost reguluje rozliczenie takich nakładów. Należy sięgać do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu lub przepisów KRO stosowanych w drodze analogii.

Trudności pojawiają się również w sprawach o podział spadku. Do spraw podziałowych mają zastosowanie wspólne rozwiązania ze sprawami o podział majątku po rozwodzie.

O stopniu skomplikowania niech świadczy poniższe zestawienie czynności / zdarzeń prawnych.

 1. postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku,
 2. postępowania o podział spadku I instancja,
 3. postępowanie o podział spadku II instancja,
 4. stworzenie strategii globalnego zakończenia spraw,
 5. pozew o rozliczenie nakładów na majątek spadkodawcy wytoczony przeciwko jednemu z przeciwników,
 6. postanowienie o odrzuceniu pozwu,
 7. zażalenie do Sądu II instancji,
 8. uchylenie postanowienie o odrzuceniu pozwu i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji,
 9. po zmianie składu sędziowskiego – zmiana stanowiska Sądu I instancji i wydanie rozstrzygnięcia zgodnego ze strategią Kancelarii,
 10. apelacja strony przeciwnej,
 11. utrzymanie wyroku przed Sąd II instancji.
 12. wszczęcie 5 postępowań egzekucyjnych przeciwko Klientowi,
 13. wytoczenie 5 powództw o pozbawienie mocy wyroków wydanych przeciwko Mandantowi – ad 2) i 3) – wraz z wnioskiem o zawieszenie egzekucji,
 14. zawieszenie wszelkich egzekucji przeciwko Mandantowi,
 15. zawarcie ugód kończących sprawy,
 16. zwrot do rąk Adwokata wszelkich wyroków wydanych przeciwko Klientowi,
 17. cofniecie wszelkich pozwów skierowanych przeciwko stronom przeciwnym.

Nakazana wyrokiem sądu I i II instancji płatność na łączą kwotę (wraz z odsetkami) około 280.000 zł zostaje zamieniona w ugodzie na kwotę … 9.000 złotych.

Nakład pracy, intensywność postępowań znaczna. Postępowania sądowe, negocjacje i spłata zobowiązań na poziomie 3% pierwotnej kwoty kończą podział spadku.

Sprawy o podział majątku – w tym sprawy o podział spadku – wymagają pełnej mobilizacji. Wartość przedmiotu sporu w takich sprawa jest znaczna, a zatem ewentualne zaniechania spowodują wysokie koszty.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

do sprawy Podział Majątku / Podział Spadku

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

obrona w sprawach cywilnych.

Latest posts by Paweł Wróblewski (see all)

Subskrypcja strony

Wpisz swój adres e-mail, aby zasubskrybować tego bloga i otrzymywać powiadomienia o nowych postach e-mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.