UDZIAŁ OBROŃCY W PRZESŁUCHANIU OSKARŻONEGO PRZED ZASTOSOWANIEM TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA – TYLKO GDY PODEJRZANY BARDZO CHCE…

Istnieją w procedurze karnej pewne rozwiązania, które mogą budzić zdumienie…

Na przykład, gdy prokurator występuje do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.

Sąd będzie rozpatrywać taki wniosek na posiedzeniu. Istnienie obowiązek, aby przesłuchać w takim przypadku oskarżonego – chyba, że ten akurat się ukrywa lub jest poza granicami RP.

O terminie przesłuchania sąd zawiadamia prokuratora – to zrozumiałe.

Nie jest jednak zrozumiałe dlaczego nie jest o terminie przesłuchania informowany obrońca.

I to nawet w sytuacji, gdy podejrzany już go ustanowił lub posiada obrońcę z urzędu!

Nawet, wówczas adwokat nie jest informowany o terminie przesłuchania!

Moim zdaniem takie rozwiązanie absolutnie narusza zasadę równości broni pomiędzy prokuratorem, a adwokatem.

W jaki bowiem sposób adwokat może pomóc podejrzanemu jeżeli nawet nie wie, że właśnie dziś o godzinie 13:30 w sali 5 będzie odbywać przesłuchanie podejrzanego w przedmiocie tymczasowego aresztowania, które przecież dla podejrzanego ma b. doniosłe znaczenie.

Czy można coś z tym zrobić? Można.

Warto, aby w takiej sytuacji podejrzany zapamiętał, że może złożyć wniosek o poinformowanie jego obrońcy o terminie przesłuchania. W takiej sytuacji sąd powinien zawiadomić o terminie obrońcę.

Jeżeli natomiast podejrzany na żadnym etapie nie złoży wniosku – nie podniesie – że żąda, aby o jego przesłuchaniu został zawiadomiony jego obrońca, to sąd nie poinformuje adwokata.

Wymagana jest zatem czujność podejrzanego – w przeciwny wypadku nie będzie mógł on liczyć na pomoc prawną.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Paweł Wróblewski

ADWOKAT - SYNDYK
Jako Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze oraz Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk legitymujący się licencją nr 1246 - Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuję się prowadzeniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W swojej praktyce zajmuje się także prawem karnym, w tym w szczególności tematyką związaną z prawami osób podejrzanych, oskarżonych, a także i skazanych. Ukończyłem polskie studia prawnicze na UAM w Poznaniu oraz niemieckie studia prawnicze na EUV we Frankfurcie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.