Aktualności

Zmiana kwalifikacji prawnej czynu

Zmiana kwalifikacji prawnej czynu jest częstych zdarzeniem występującym w postępowaniu karnym. Powody są następujące. W procesie cywilnym pismo wszczynające sprawę tj. pozew definiuje zakres sprawy. Projekt Myśl Jak Adwokat Podobnie jest w postępowaniu karnym. Akt oskarżenia tj. quasi skarga do sądu definiuje jaki czyn ma być poddany pod osąd. Istnieje

Więcej »

Transport a Mandat w Niemczech

Transport a Mandat w Niemczech – pojęcia wzajemnie przenikające się… W branży transportowej – przy setkach zleceń transportowych realizowanych przez Polski Transport, przy „domykaniu spraw”, aby spełnić obwarowania MiLoG, czy francuskiego Loi Macron – może się przytrafić, że pewne wymogi zostaną przeoczone.

Więcej »

JAK PRZYSPIESZYĆ W POLSCE ROZPATRYWANIE SPRAW SĄDOWYCH?

Wyobraź sobie sytuację w której na sali operacyjnej – podczas wykonywania skomplikowanych czynności operacyjnych – chirurg, anestezjolog, lekarze wspomagający, a także pozostały personel medyczne nie mogą ze sobą rozmawiać. Cel jest od początku jasny – to wola niesienia pomocy choremu – jednak czy metoda, w której nie mogą się oni

Więcej »

LINIA OBRONY – MIT CZY SEDNO SPRAWY

W sprawach, w których osoby podejrzane, podejrzani lub oskarżeni występują samodzielnie, bardzo często linia obrony jest wymyślana naprędce. Nie jest to zaskakujące jeżeli weźmie się pod uwagę aspekt psychologiczny. Otóż okazuje się, że najbardziej stresującym momentem nie jest trwanie w jakiejś koncepcji obrony, lecz jej stworzenie. Umysł ludzki funkcjonuje w taki sposób,

Więcej »

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Postępowania przez Zakładeowa Ubezpieczeń Społecznych o należne świadczenia bywają specyficzne. Specyficzne z tego względu, że ubezpieczony, który miał wypadek przy pracy / zachorował / utracił zdolność do pracy lub którego zdolność do pracy została w znacznej mierze ograniczona – tj. ubezpieczony, którego dotknęło nieszczęście – musi przed ZUS udowadniać swoje racje. Specyfika tym

Więcej »

ZAKUP AUTA Z WADAMI UKRYTYMI

Zakup pojazdu używanego – czy zawsze loteria? Projekt Myśl Jak Adwokat W pewnym stopniu tak – zbyt często zdarza się bowiem, że po tym jak cena zostanie zapłacona, a samochód odebrany – wychodzą na światło dzienne wady pojazdu. Okazuje się, że jego stan techniczny, przebieg czy przeszłość wypadkowa znacznie odbiegają od tego,

Więcej »

UMOWA POŻYCZKI – CZYLI JAK NIE POŻYCZAĆ

Pożyczka, czyli powszechna, popularna i niestety zupełnie bagatelizowana umowa w obrocie gospodarczym i prywatnym. Okazuje się, że zupełnie niesłusznie, bowiem ta – zdawałoby się prosta relacja prawna – jest umową podwyższonego ryzyka. Adwokat Gorzów Wielkopolski Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

Więcej »

KONTROLA ZUS – FIRMA W NIEMCZECH

W poprzednim wpisie „Firma w Polsce – działalność za granicą – gdzie opłacić ZUS?” analizowałem podstawowe kryteria, które są decydujące dla ustalenia w jakim kraju należy opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, gdy prowadzisz działalność transgraniczną. Osoby, które prowadzą działalność z punktem ciężkości przesuniętym poza granicę Polski, prędzej czy później

Więcej »