KRADZIONY SAMOCHÓD – ROZMOWY Z UBEZPIECZYCIELEM

W sytuacjach, gdy okaże się, że zakupiony pojazd pochodzi z kradzieży, następuje jego zabezpieczenie na poczet postępowania karnego.

Jest to pierwszym symptom, informujący, iż sprawę należy zbadać dogłębnie.

Istotny jest nie tylko aspekt karny, ale również cywilnoprawny tj. doprowadzenie do skutecznego przeniesienia własności na kupującego.

Jeżeli okaże się zatem, że doszło do zawarcia umowy z osobą nieuprawnioną, należy zbadać przesłanki, które

w ramach wyjątku od zasady

nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet tj. zasady, iż nikt nie może przenieść na inną osobę więcej uprawnień niż sam posiada

dopuszczają nabycie własności pojazdu od osoby nieuprawnionej.

Jeżeli okaże się, że przesłanki dla zastosowania wyjątku nie zachodzą tj. nie udało się nabyć pojazdu w dobrej wierze, należy podjąć rozmowę z pierwotnym właścicielem, którym zazwyczaj jest niemiecka / szwajcarska / austriacka firma ubezpieczeniowa, która po wypłaceniu odszkodowania AC dla pierwotnego właściciela nabyła w ramach cesji jego prawa.

Kancelaria Adwokacka Paweł Wróblewski LL.M. opracowuje indywidualne rozwiązania, których celem jest nabycie własności pojazdu od niemieckich / szwajcarskich / austriackich firm ubezpieczeniowych.

Transakcje mają na celu skuteczne przeniesienie własności pojazdu na rzecz Klienta za ułamek ceny.

W takim postępowaniu ważne jest tzw. minimalizowanie strat.

Kancelaria prowadzi negocjacje z niemieckimi / szwajcarskimi/ austriackimi firmami ubezpieczeniowymi, których celem jest odkupienie pojazdu. Adwokat negocjuje cenę, przygotowuje umowę, zabezpiecza transakcję.

Kancelaria Adwokacka równolegle prowadzi postępowania cywile przeciwko nieuprawnionym sprzedawcom, aby odzyskać uiszczoną cenę.

Kompleksowe działanie ma na celu zabezpieczenie postępowania karnego, cywilnego – doprowadzenie do przeniesienia własności pojazdu, a następnie odzyskania uiszczonej ceny.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

ZAKUP KRADZIONEGO SAMOCHODU – JAK ZWOLNIĆ SAMOCHOD SPOD ZATRZYMANIA PRZEZ POLICJĘ / PROKURATORA

W poście “zakup kradzionego samochodu… I co dalej?” opisywałem możliwość uzyskania własności, gdy zakupiłeś kradzione auto.

Rekomendowanym przeze mnie rozwiązaniem jest, aby równocześnie z postępowaniem cywilnym, które ma potwierdzić nabycie przez Ciebie prawa własności pojazdu złożyć równocześnie wniosek do prokuratury za pomocą, którego odzyskasz władztwo nad samochodem. Chodzi, o to żeby samochód nie stał przez wiele miesięcy / lat na parkingu policyjnym, bo jego sprawność techniczna i wartość dramatycznie spadają.

Jedną z przysługujących Tobie możliwości jest złożenie wniosku o zwrot na Twoją rzecz pojazdu – jako osoby godnej zaufania – na przechowanie.

Jest to rozwiązanie tymczasowe dopóki nie zostanie przeprowadzone postępowanie cywilnoprawne, ale to zabezpieczy Twoje interesy w ten sposób, że po prostu będziesz mieć pojazd u siebie i nie będziesz musiał się przejmować, że gdy odbierzesz auto z policyjnego parking to sam go nie rozpoznasz. Na ewentualną odmowę prokuratora możesz się żalić.

Osoba godna zaufania to osoba, która daje tzw. rękojmię że oddany jej samochód będzie przechowywany w odpowiedni sposób. Ważne jest, aby złożyć zapewnienie, że:

  • z tytułu przechowania nie będziesz naliczać opłat,
  • udostępnisz pojazd na każe żądanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu

W ramach instytucji przechowania pomiędzy Tobą, a organem, który oddaje Tobie pojazd na przechowanie powstanie stosunek quasi-cywilnoprawny w rozumieniu art. 835 k.c.

W sytuacji, gdy otrzymałeś samochód na przechowanie nie możesz dokonać jego sprzedaży.

Po pierwsze taka sprzedaż i tak byłaby bezskuteczna względem Skarbu Państwa, a po drugie narażasz się na odpowiedzialność karną.

Spójrz na Art. 300 § 2 kk:

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia.

Wstępnie ten przepis nie pasuje do stanu faktycznego, gdy dokonujesz zbycia zajętego na potrzeby postępowania karnego i oddanego Tobie na przechowanie pojazdu.

Czym jednak byłaby analiza przepisów bez orzecznictwa?

Zatem zbycie przedmiotu mogącego stanowić dowód w sprawie, (wydanego lub znalezionego w czasie przeszukania), przez osobę godną zaufania, której przedmiot ten, w oparciu o właściwe orzeczenie wydane na podstawie art. 228 § 1 KPK, oddano na przechowanie, stanowi zachowanie podlegające penalizacji na podstawie art. 300 § 2 KK, chroniąc nie tylko pewność obrotu cywilno-prawnego, ale i powagę orzeczeń wydanych przez organ państwowy.

Tak postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 13 listopada 2002 r., II KKN 121/01.

W pozostałym zakresie aktywnie w postępowaniu cywilnym.

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski

ZAKUP KRADZIONEGO SAMOCHODU… I CO DALEJ?

Wyobraź sobie, że sytuacja dotyczy właśnie Ciebie!

Odkładasz zarobione pieniądze miesiąc w miesiąc. Odkładasz z dużym wyrzeczeniem, ale masz cel – chcesz kupić auto. Auto owszem używane, ale takie właśnie jak chciałeś mieć.

W końcu nadchodzi upragniony dzień. Samochód, którego tak długo szukałeś jest w zasięgu Twoich możliwości finansowych.

Jesteś przezorny, sprawdzasz auto przed zakupem. Dokumenty, faktury wszystko w porządku. Na stacji diagnostycznej też potwierdzili, że auto jest ok.

Czego więcej oczekiwać?

Podpisujesz umowę, płacisz cenę i cieszysz się zakupem.

Rzeczywiście auto sprawuje się świetnie. Twoja radość zostanie jednak przerwana wizytą policji w Twoim domu.

Skąd mieli wiedzę i o co właściwie chodzi, tego jeszcze nie wiesz. Szybko okazuje się jednak, że chodzi o zakupiony pojazd. Po dokładnych oględzinach przez Policję, sprawdzeniu w Krajowym Systemie Informacji Policji okazuje się, że auto jest kradzione…

Co w takiej sytuacji? Czy zawsze oznacza to, że pojazd zostanie Tobie odebrany?

Nie zawsze, chodź istnieje ryzyko, że na pewien czas będziesz musiał się z nim rozstać.

Warto, abyś pamiętał, że jeżeli wydania samochodu żąda policja albo inny uprawiony organ, to masz prawo żądać sporządzenia i doręczenia Tobie postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania. Takie doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy.

Dlaczego jednak w ogóle auto jest zajmowane przez policję? Zatrzymanie rzeczy – to jest zakupionego przez Ciebie pojazdu – jest dokonywane w związku z postępowaniem karnym.

Ogólnie wygląda to w następujący sposób:

  • ktoś dokonał kradzieży pojazdu,
  • pierwotny właściciel zgłosił kradzież na policję,
  • trwa postępowania karne (takie postępowanie może być prowadzone nawet latami – wówczas jest najczęściej umarzane z opcją podjęcia w przypadku, gdy pojawi się nowa okoliczość, dowód),
  • pojawia się nowa okoliczność, dowód bo oto skradziony pojazd znajduje się u Ciebie.

Bardzo ważna informacja.

Nie zawsze zakup kradzionego pojazdu będzie oznaczać, że cena, którą uiściłeś będzie Twoją szkodą.

Czy możesz nabyć własność skradzionego pojazdu?

Owszem! Można przed sądem wykazać, że:

  • pomimo, że samochód rzeczywiście został skradziony,
  • pomimo, że Ty zakupiłeś ten skradziony samochód,

to jednak właśnie Ty stałeś się właścicielem tego pojazdu.

To zagadnienie jest o tyle ciekawe, że jest zupełnie na styku prawa karnego i prawa cywilnego tj. dwóch regulacji szczególnie dla mnie bliskich.

No dobrze, ale sytuacja wygląda w ten sposób, że “Twój” samochód został zatrzymany jako dowód w sprawie karnej, która może się przeciągać. Pierwotny właściciel żąda wydania samochodu. Szansa, że policja wyda jednak właśnie Tobie “Twój” pojazd jest niewielka. Niewielka z tego względu, że policja nie będzie rozsądzać kto jest rzeczywistym właścicielem.

Rekomendowanym przeze mnie rozwiązaniem jest cywilne powództwo o ustalenie nabycia przez Ciebie własności pojazdu od tzw. osoby nieuprawnionej do jej rozporządzeniem.

Spójrz, chodzi o to, że:

  • jeżeli auto zostało skradzione 3 lata wcześniej zanim Ty dokonałeś jego zakupu,
  • jeżeli Ty przy zakupie pojazdu byłeś w dobrej wierze co do sytuacji prawnej pojazdu tj. nie wiedziałeś, że był kradziony i na podstawie towarzyszących okoliczności wiedzieć nie musiałeś,

to istnieje możliwość wykazania przed sądem, że – choć samochód został kiedyś skradziony – to Ty stałeś się jego prawowitym właścicielem.

Warunki konieczne, aby nabyć własność skradzionego pojazdu to:

wydanie samochodu przez sprzedawcę na rzecz nabywcy (zazwyczaj tak jest, bo przecież nabywając pojazd uzyskałeś zarówno sam samochód jak i kluczyki, dokumenty, itd.),

– istnienie po Twojej stronie jako nabywcy – w chwili wydania tego pojazdu – dobrej wiary,

upływ 3 lat od chwili kradzieży.

UWAGA: od chwili kradzieży nie od chwili Twojego zakupu.

W orzecznictwie sądowym jest ugruntowany pogląd, że kupujący samochód od nieuprawnionego do rozporządzania nim, może domagać ustalenia, że stała się właścicielem tego pojazdu.

Pozwanym w takiej sprawie jest zbywca od którego nabyłeś samochód i to nawet wówczas, gdy on sam nie wiedział, że samochód został skradziony.

Nawet zatem w tak – wydawałoby się beznadziejnej – sprawie istnieje możliwość uzyskania korzystnego wyroku i zamknięcia tego nieprzyjemnego tematu.

Oczywiście wymaga to aktywności przed sądem, bo tutaj nie ma żadnego automatu.

To na Tobie – Twoim Adwokacie – będzie ciążyć obowiązek wykazania korzystnych dla Ciebie okoliczności. Pomimo tego trudu, myślę że warto.

 

Adwokat Gorzów Wielkopolski

Kancelaria Adwokacka Gorzów Wielkopolski