KARA ŁĄCZNA GDY JEDNA Z KAR ZOSTAŁA JUŻ WYKONANA

W artykule Kara łączna po zmianach Kodeksu karnego 1 lipca 2015 r. dokonałem analizy pojęcia „kara podlegająca wykonaniu”. Przypomnijmy zatem – na skutek obowiązującej od 01 lipca 2015 r. nowelizacji doszło do uchylenia art. 92 k.k. Art. 92 k.k. w brzmieniu do 30 czerwca 2015 r. stanowił, że wydanie wyroku łącznego jest możliwe również w sytuacji gdy poszczególne kary […]

WYROK SĄDU ZAGRANICZNEGO A EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA WOBEC POLSKIEGO OBYWATELA

Popularny kierunek wydawania Europejskich Nakazów Aresztowania przebiega z Polski na zachód. To w Polsce sądy okręgowe wydają Europejskie Nakazy Aresztowań wobec osób: gdy w Polsce zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania karnego, gdy w Polsce ma zostać wykonana kara pozbawienia wolności, gdy w Polsce ma zostać wykonana inny środek polegający na pozbawieniu wolności. Ale bywają też sytuacje […]

UMORZENIE ABSORPCYJNE – CZYLI KUMULACJA PRZESTĘPSTW NIEOSĄDZONYCH

Potwierdzam: W polskim prawie karnym – zazwyczaj – nie występuje prosta zasada kumulacji kar za popełnione przestępstwa. W PL obowiązują zatem inne rozwiązania niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki skąd często docierają informacje, że sąd skazał kogoś na potrójne dożywocie, czy na wieloletnie więzienie przewyższające możliwości człowieka. Przykład? W 2009 r. Bernard Madoff – swego czasu guru […]